Recursos

Altres recursos de l'OmegaT

Connectors

Connector de filtres de l'Okapi Proporciona filtres per a la manipulació de més formats de fitxer, com ara fitxers TTX del Trados i Markdown.
Connector d'Apertium Integra la funcionalitat de traducció automàtica d'Apertium en l'OmegaT.
Connector de navegador Accediu a llocs web ràpidament. Podeu crear scripts en Groovy per a la compatibilitat amb llocs web.
Connector de TexTra Integra el motor de traducció automàtica neuronal TexTra en l'OmegaT. L'API de TexTra està proporcionada de manera gratuïta per la NICT, l'agència de recerca del govern del Japó.
Connector d'EPWING Proporciona funcionalitat per llegir el format de diccionaris EPWING.

Important: els connectors de la llista funcionen amb la versió 4 i superiors de l'OmegaT.

Utilitats

Alineador de textos «Aligner» Escrit en Python. Creat per Dmitri Gabinski.
Alineador de textos «Bligner» Escrit en Python/Perl. Creat per Didier Briel.
TMXMerger Script de línia d'ordres en Java per a unir dos o més fitxers TMX. Creat per Henry Pijffers.
TMXCleaner Script de línia d'ordres del Java per a suprimir unitats de traducció «supèrflues» d'un fitxer TMX: suprimeix totes les unitats de traducció sense segment de destinació o en què el segment de destinació és idèntic al segment d'origen. Creat per Henry Pijffers.
Toxic Utilitat per a la conversió de fitxers del Trados TagEditor (TTX) a un format intermedi que permet traduir-los a l'OmegaT. Aquest conjunt de scripts pot ser útil per als creadors de scripts amb coneixements de Tcl/Tk. Aconsellem a la resta d'usuaris que utilitzin el Connector de filtres de l'Okapi. El Toxic ha estat creat per Marc Prior.
Toxic per al Windows Versió executable del Toxic per al Windows.
Toxic per al Linux Versió binària del Toxic per al Linux.
Scripts del Toxic Versions del Toxic en scripts. Independent de la plataforma; requereix Tcl/Tk.
Stripper Script que permet extreure el text per traduir de fitxers de text sense format (per exemple, codi font) per a traduir-lo amb l'OmegaT. Requereix Tcl/Tk. Creat per Marc Prior.
TKount Utilitat de recompte de paraules TKount. Requereix Tcl/Tk, l'Abiword i pdftotext. S'ha provat en el Linux. Creat per Marc Prior.
Ondiloto Eina de consulta de diccionaris en línia. Requereix el Linux, w3m i tcl/tk (tots dos normalment s'inclouen en el Linux). Creat per Marc Prior.
Convertidor de fitxers TMX del Wordfast Converteix les memòries de traducció en format TMX generades pel Wordfast en un format que pot llegir l'OmegaT. Creat per Dmitri Gabinski.

Recursos diversos

Curs de formació Curs de formació de l'OmegaT. Consisteix en un model de manual per a estudiants amb instruccions perquè els formadors l'adaptin i recursos d'exemple.
Icones Selecció d'icones alternatives per a l'ús amb l'OmegaT.
Textos d'exemple Per a fer proves i demostracions de l'OmegaT.

Recursos de localització

Dipòsit de fitxers TMX de localització Fitxers TMX de la localització de la documentació de l'OmegaT i d'aquest lloc web, a disposició de localitzadors.
Aquest lloc web Fitxers d'aquest lloc web en un paquet còmode per als qui vulguin localitzar-lo.

Programari de tercers

Programari de tercers per a l'ús amb l'OmegaT

Diccionaris ortogràfics Dipòsits en línia de diccionaris ortogràfics per a l'ús amb l'OmegaT.
OpenOffice.org
LibreOffice
Alternatives lliures (compatibles) al Microsoft Office.
Okapi Framework Complet conjunt d'utilitats per a la preparació de fitxers per a la traducció amb eines de TAO. Permet la traducció d'un gran nombre de formats de fitxer que no es poden gestionar nativament en l'OmegaT. Hi ha disponible un tutorial detallat.
bitext2tmx Eina d'alineació amb interfície gràfica per a produir fitxers de memòries de traducció a partir de textos i les seves traduccions.
LF Aligner Eina intel·ligent d'alineació de línia d'ordres per a produir fitxers de memòries de traducció a partir de textos i les seves traduccions.
Scripts i procediments de Samuel Murray Descripcions i enllaços a scripts i procediments de Samuel Murray. La majoria d'aquests scripts requereixen el Microsoft Windows, però alguns procediments també poden funcionar en altres plataformes.
Els scripts i procediments disponibles us permeten fer el següent:
  • Ometre els segments que continguin un conjunt de caràcters determinat
  • Extreure tot el text d'origen dels fitxers del projecte en un únic fitxer de text
  • Crear un fitxer TMX que contingui totes les cadenes en què el text d'origen i de destinació és idèntic
  • Afegir termes a un glossari durant la traducció a l'OmegaT
  • Afegir nombres a tots els segments per a fer-los «únics»
  • Suprimir tot el text excepte les etiquetes o totes les etiquetes excepte el text
  • Comprovar l'ortografia (diversos procediments)