Support

Contacte i assistència

Grup d'usuaris

L'OmegaT compta amb un grup d'usuaris molt actius, solidaris i que parlen diversos idiomes aquí, al qual es recomana que s'afegeixin tots els usuaris. El grup d'usuaris també serveix de punt de contacte principal entre els usuaris i l'equip del projecte.


Llistes de correu

L'OmegaT també té aquestes llistes de correu i sistemes de seguiment allotjats a Sourceforge:

OmTdev Llista dels desenvolupadors de l'OmegaT. Aquesta llista s'utilitza per fer un intercanvi més tècnic sobre les funcions i el desenvolupament, i s'adreça als desenvolupadors de l'OmegaT i a altres persones interessades.
OmT-l10n Aquesta llista de correu és per als localitzadors de l'OmegaT.

Sistema de seguiment

Els errors, les sol·licituds de noves funcions i els assumptes relacionats amb la documentació es gestionen a Sourceforge a través dels sistemes de seguiment següents. Abans d'utilitzar aquests sistemes de seguiment, cal presentar el problema al grup d'usuaris o a les llistes de correu.

Sistema de seguiment de problemes/errors
Sistema de seguiment de les sol·licituds de funcions noves
Sistema de seguiment de la documentació

Administració

Poseu-vos en contacte amb el coordinador del projecte OmegaT per tractar qualsevol assumpte de tipus administratiu.