Support

Kontakt och support

Användargrupp

OmegaT har en mycket aktiv, stöttande och flerspråkig användargrupp här, som användare uppmuntras att delta i. Användargruppen fungerar också som den huvudsakliga kontakten mellan användare och projektgruppen.


E-postlistor

OmegaT har också följande e-postlistor, som finns på Sourceforge:

OmTdev OmegaT:s utvecklarlista. Den här listan är för mer tekniska diskussioner om funktioner och utveckling, och är avsedd för OmegaT-utvecklare och andra intresserade.
OmT-Bugs E-postlista för diskussion av problem/buggar. Användare som inte är utvecklare hänvisas att diskutera buggar på det allmänna användarforumet (OmT, se ovan) först.
OmT-l10n Den här listan är för översättare av OmegaT.

Övervakningssystem

Buggar, funktionsförslag och dokumenteringsfrågor hanteras på Sourceforge av följande övervakningssystem. Använd inte dessa övervakningssystem utan att först ta upp frågan i användargruppen och/eller e-postlistor.

Buggövervakning
Funktionsförslagsövervakning
Dokumentationsövervakning

Administration

Kontakta projektkoordninatorn för OmegaT angående eventuella administrativa frågor.