Recensioner av OmegaT

OmegaT på Wikipedia

OmegaT på Wikipedia (i skrivande stund på fjorton språk).