Κριτικές για το OmegaT

Κριτικές για το OmegaT

Εισαγωγή στο OmegaT (2.5.0). Των: Arno Peters και Mariëtte van Drunen (στην Ολλανδική).

Κριτική για το OmegaT 2.3.0. Του Václav Hejda (στην Τσεχική).

Κριτική για το OmegaT 1.6 RC5. Του Yutaka Kachi (στην Ιαπωνική).

Περιγραφή τού OmegaT (2008). Του Asier Sarasua Garmendia (στην Βασκική).

Κριτική για το OmegaT 1.6.1_1. Του Takashi Miyamoto (στην Ιαπωνική).

Κριτική τού OmegaT, 19 Ιουλίου 2007. Του Torsten Rox (στην Γερμανική).

Κριτική τού OmegaT, 11 Απριλίου 2008. Της Corinne McKay (στην Αγγλική).

Κριτική για το OmegaT, 2008. Του Jan Reitsma (στην Ολλανδική).

Κριτική για το OmegaT, 2008. Του Jan Reitsma (στην Γερμανική).

Κριτική για το OmegaT, 2009. Στο PCW.GR (στην Ελληνική).

Σύντομη εισαγωγή στο OmegaT, 2009 (στην Βιετναμική).

Διδακτορική διατριβή τού Sébastien Guillardeau, 2010 (στην Γερμανική). Περιλαμβάνει εξαντλητική περιγραφή τού OmegaT.

Το OmegaT στην Wikipedia

Το OmegaT στην Wikipedia (σε είκοσι μία γλώσσες την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές).