Τεκμηρίωση

Τεκμηρίωση

Εγχειρίδια χρήσης

Το OmegaT παρέχεται με πλήρες εγχειρίδιο χρήσης. Για να το συμβουλευτείτε κατά την εργασία με το OmegaT, επιλέξτε Βοήθεια > Εγχειρίδιο χρήσης ή πιέστε F1.

Από προεπιλογή, στο περιβάλλον χρήστη τού OmegaT εμφανίζεται ένας Οδηγός Άμεσης Εκκίνησης με οδηγίες για τις βασικές διαδικασίες και λειτουργίες.

Μπορείτε να δείτε το εγχειρίδιο χρήσης και χωρίς να έχετε εκκινήσει το OmegaT. Βρίσκεται στον υποφάκελο "docs" τού φακέλου τού OmegaT.

Μαθήματα

Τα παρακάτω μαθήματα διατίθενται online ή για καταβίβαση:

Μάθημα "OmegaT για αρχάριους" Της Susan Welsh (μορφή Open Document).
Μάθημα "OmegaT για αρχάριους" Της Susan Welsh (μορφή PDF).
Schnelles und effizientes Übersetzen mit OmegaT "Εισαγωγή στην χρήση τού OmegaT", των Thomas Zahreddin και Eugen Mayer (στην Γερμανική).

ΟΔΗΓΟΙ

Στον ιστοχώρο μας διατίθενται οδηγοί για ορισμένες διαδικασίες και λειτουργίες τού OmegaT για προχωρημένους χρήστες τις οποίες δεν καλύπτει το εγχειρίδιο χρήσης.

Οδηγοί συμβατότητας
Συμβατότητα του OmegaT Περιγράφει την συμβατότητα του OmegaT με ορισμένα άλλα προϊόντα λογισμικού. Περιέχει συνδέσμους προς λεπτομερέστερους οδηγούς.
Συμβατότητα με αρχεία docx Περιγράφει την συμβατότητα του OmegaT με τα αρχεία τού Microsoft Office 2007, ιδίως του Word 2007.
Συμβατότητα με το Déjà Vu Περιγράφει την συμβατότητα του OmegaT με το Déjà Vu.
Ακαθάριστο RTF Περιγράφει την χρήση τού OmegaT σε συνδυασμό με την μορφή Trados bilingual RTF ("ακαθάριστα" αρχεία).
Iceni Infix Περιγράφει την χρήση τού OmegaT σε συνδυασμό με το Iceni Infix για την μετάφραση αρχείων μορφής PDF.
Οδηγοί γνωρισμάτων
Ορθογραφικός έλεγχος Περιγράφει την διαδικασία ορθογραφικού ελέγχου στο OmegaT.
Google Translate Χρήση τού OmegaT μαζί με το Google Translate.
Οδηγοί προηγμένων γνωρισμάτων
Βυσματούμενος λεξιμεριστής (tokenizer) τού OmegaT Καθιστά δυνατή την αναγνώριση κλιμένων μορφών των λημμάτων ενός γλωσσαρίου τού OmegaT και την ασαφή ταύτιση αυτών.
Εξαγωγή κειμένου τού OmegaT Χρήση τής εξαγωγής κειμένου τού OmegaT (περιβάλλον δεσμών ενεργειών).
Άλλοι οδηγοί
Μεταγλώττιση τού OmegaT από τα πηγαία αρχεία Εξηγεί πώς να μεταγλωττίσετε τον πηγαίο κώδικα του OmegaT.
Δημιουργία νέου φίλτρου αρχείων Εξηγεί πώς να δημιουργήσετε ένα φίλτρο για μια νέα μορφή αρχείων που θέλετε να μεταφράσετε με το OmegaT.
Εντοπίευση του OmegaT Διαχείριση και τεχνική υλοποίηση της εντοπίευσης του OmegaT.
Χρήση τού OmegaT σε Linux Για νέους χρήστες τού Linux.

Έξωθεν τεκμηρίωση

Πληροφορίες για διαδικασίες και λειτουργίες τού OmegaT για προχωρημένους χρήστες οι οποίες βρίσκονται σε άλλους ιστοχώρους.

Διαδικασία μετάφρασης τού NetBeans IDE Διαδικασία για εντοπίευση του NetBeans IDE με χρήση τού OmegaT.
Μέθοδος μετάφρασης τού Magento Διαδικασία για εντοπίευση του Magento με χρήση τού OmegaT.
Μετάφραση με το Rainbow και το OmegaT Οδηγός βήμα προς βήμα που εξηγεί πώς να χρησιμοποιήσετε την Εξαγωγή Κειμένου και την Συγχώνευση Κειμένου τού Rainbow για την επεξεργασία αρχείων πριν και μετά την μετάφραση με το OmegaT. Αυτά τα εργαλεία επιτρέπουν την χρήση τού OmegaT για την μετάφραση μορφών αρχείου για τις οποίες διατίθενται φίλτρα μετατροπής σε XLIFF.

Βίντεο κατάρτισης

Βίντεο εισαγωγής στο OmegaT Εισαγωγικό βίντεο για το OmegaT από τον Samuel Murray (στην Αγγλική).
Μάθημα εισαγωγής στο OmegaT Εισαγωγικό βίντεο για το OmegaT από τον John Moran (στην Αγγλική).
Βίντεο 1 Από τα βίντεο για το OmegaT στο YouTube, του Miguel Navarro (στην Ισπανική).
Βίντεο 2 Από τα βίντεο για το OmegaT στο YouTube, του Miguel Navarro (στην Ισπανική).
Βίντεο 3 Από τα βίντεο για το OmegaT στο YouTube, του Miguel Navarro (στην Ισπανική).