Εισαγωγή στο OmegaT

Το OmegaT είναι μια δωρεάν εφαρμογή μεταφραστικής μνήμης γραμμένη σε Java. Είναι ένα εργαλείο για επαγγελματίες μεταφραστές. Δεν μεταφράζει αυτόματα! (Αυτόματη μετάφραση κάνουν τα λεγόμενα προγράμματα "μηχανικής μετάφρασης", τα οποία πρέπει να αναζητήσετε αλλού.) Το OmegaT έχει τα εξής γνωρίσματα: