Presentació de l'OmegaT

L'OmegaT és una aplicació de memòria de traducció lliure escrita en Java. És una eina adreçada als traductors professionals. No tradueix per l'usuari! (El programari que fa això es coneix com programari de «traducció automàtica» i no el trobareu aquí). L'OmegaT inclou les funcions següents: