Filosofia

Filosofia

La filosofia del codi obert

L'OmegaT és una aplicació i un projecte de codi obert. Això vol dir que el codi font del programa OmegaT està a disposició de tothom i que la llicència de l'OmegaT ofereix als usuaris una gran llibertat d'utilització. No sols el poden utilitzar de manera gratuïta, sinó que també poden fer-ne còpies i distribuir-les lliurement.

Un aspecte destacable d'aquesta llibertat és que els usuaris també poden modificar el codi del programa. Per al moviment del codi obert, la llibertat dels usuaris de fer canvis al programa per adaptar-lo a les seves necessitats és més important que el fet que sigui gratuït.


Filosofia del projecte OmegaT

El projecte OmegaT comparteix aquest esperit. Els usuaris poden baixar i utilitzar el programa de manera gratuïta. Així mateix, tenen la llibertat de fer la seva contribució al projecte i, de fet, se'ls hi anima (però no hi estan obligats de cap manera). La decisió de com col·laborar dependrà de l'usuari. Per exemple, qualsevol usuari pot escriure el seu propi manual d'usuari o un vídeo de demostració de l'OmegaT i, si l'equip del projecte el considera útil, probablement el posarà a disposició de la comunitat d'usuaris de l'OmegaT. Pel que fa a les tasques habituals, els voluntaris que treballen en el projecte OmegaT solen tenir tota la llibertat possible per decidir com volen col·laborar. El coordinador actual del projecte OmegaT defineix aquest mètode no intervencionista com una «anarquia delegada».

En determinades àrees es necessita una mica de coordinació. Per exemple, qualsevol usuari pot fer canvis al codi del programa OmegaT i enviar-los a l'equip de desenvolupament. L'equip de desenvolupament, però, només els inclourà a l'OmegaT si considera que suposen un avantatge per als usuaris del programa. Això garanteix la protecció dels interessos dels usuaris i ha permès a l'OmegaT rebre la garantia «100% FREE» de Softpedia, atorgada als programes que no contenen cap tipus de programari maliciós.


Desenvolupament de l'OmegaT

Com en tot el projecte OmegaT, la tasca de programació de l'OmegaT la fan voluntaris i, d'acord amb la filosofia del projecte, són ells qui decideixen quins desenvolupaments i millores aplicaran a l'OmegaT. Els usuaris tenen, però, diverses opcions dins del projecte per suggerir millores i influir en la direcció que prendrà el desenvolupament.

La primera és el grup d'usuaris de l'OmegaT. Aquest és el centre de la comunitat d'usuaris de l'OmegaT. Es recomana als nous usuaris de l'OmegaT que l'utilitzin per fer qualsevol suggeriment. Una de les raons és que pot ser que ja s'hagi implementat la funció que es demana o que hi hagi motius que n'impedeixin la implementació. També és possible que ja hi hagi funcions o solucions pràctiques alternatives.

Per tractar en detall els canvis des d'un punt de vista tècnic, la millor opció és posar-se directament en contacte amb els desenvolupadors de l'OmegaT. Amb aquesta finalitat, hi ha una llista de correu exclusiva per als desenvolupadors.

Quan un usuari proposa un canvi o una millora per a l'OmegaT, hi ha un procediment predefinit per fer-lo arribar a l'equip de desenvolupament perquè el tinguin en compte. Això permet gestionar millor els nombrosos suggeriments. El procediment s'anomena «RFE» (Request for Feature Enhancement o sol·licitud de millora d'una funció) i es gestiona des d'aquí.

Ja s'han presentat centenars d'RFE i se n'han implementat moltes. Això no obstant, l'enviament d'una RFE no vol dir que la funció o la millora proposades s'implementaran de manera automàtica. El fet que s'accepti o no depèn, en primer lloc, de si l'equip de desenvolupadors considera que es tracta d'una bona millora per a l'OmegaT i, en segon lloc, de si hi ha cap desenvolupador disposat a fer la feina d'implementar-la.

Els desenvolupadors de l'OmegaT, que són tots voluntaris, solen estar més disposats a implementar una RFE si el sol·licitant finança la feina de desenvolupament. El patrocini dels desenvolupaments ja ha resultat en l'afegiment de determinades funcions. Si esteu disposats a finançar la feina d'implementar la funció que proposeu, poseu-vos en contacte en privat amb l'equip de desenvolupadors per obtenir un pressupost. També pot haver-hi la possibilitat d'implementar a l'OmegaT els desenvolupaments encarregats a desenvolupadors externs. Com en el cas dels desenvolupaments gratuïts, però, se segueix aplicant el principi que qualsevol canvi que es faci a l'OmegaT ha d'aportar un benefici a l'aplicació i als usuaris.