Philosophy

Filosofie open-source

OmegaT je aplikace a projekt open-source. To znamená, že zdrojový kód programu OmegaT je volně dostupný, a že licence OmegaT poskytuje uživateli značnou svobodu v jeho použití. Ne jen, že lze program používat bez poplatku, uživatelé mohou také volně pořizovat kopie programu a distribuovat je.

Důležitým aspektem této svobody je, že uživatelé mohou upravovat kód programu. Pro hnutí open-source je svoboda, že může uživatel měnit program za účelem přizpůsobení jeho vlastním potřebám, důležitější, než skutečnost, že by se za daný program mělo platit. Toto je popsáno jako „free as in speech“ / „svobodný“, naproti tomu je „free as in beer“ / „zdarma“.


Filosofie projektu OmegaT

Stejný duch se nachází v projektu OmegaT. Uživatelé jsou svobodní při stahování a používání programu. Stejně tak jsou svobodní a samozřejmě je jim doporučeno (ale nejsou k tomu nijak vázáni) přispívat zpět do projektu. Jak moc se tedy podílejí záleží jen na nich. Například, není tu nic, co by zabránilo uživateli napsat vlastní příručku nebo vytvořit názorné video pro OmegaT, a pokud je to pro projekt řádně přínosné, je dobré takovéto materiály zpřístupnit pro komunitu a uživatele OmegaT. Abychom se nepotýkali s rutinními činnostmi, je dobrovolníkům dáno tolik svobody při práci na projektu OmegaT kolik je to jen možné při poskytování jejich příspěvku. Tento nevměšující se přístup je také nazýván současným koordinátorem projektu jako „řízená anarchie“.

V některých oblastech je určitý způsob koordinace žádoucí. Například, někdo svobodně mění programový kód OmegaT a předloží tyto změny vývojářskému týmu. Pokud jsou tyto změny shledány za prospěšné, tak teprve pak je vývojářský tým zahrne do OmegaT. Toto zajišťuje zachování zájmů uživatelů a také ústí v zachování záruky aplikace OmegaT: Softpedia „100% zdrama“.


Vývoj OmegaT

Jako kdekoliv jinde v projektu OmegaT, práce na programování OmegaT vykonávají dobrovolníci, a při zachování filosofie projektu, zachování vývoje a veškerá zlepšení prováděná pro OmegaT nakonec přispívají k jisté rezervovanosti. Existuje široká škála možností uvnitř projektu pro veškeré uživatele navrhující zlepšení a ovlivňující kurz budoucího vývoje.

První z nich je skupina uživatelů OmegaT. Toto je hlavním těžištěm komunity uživatelů OmegaT. Noví uživatelé OmegaT zde mohou přispívat svými návrhy. Jeden z důvodů pro toto je, že funkce, které byste si přáli již byly zahrnuty, nebo naopak existuje důvod, proč je nelze do aplikace přidat. Jistě může existovat jiná schůdná alternativa pro funkce nebo řešení.

Detailní technická diskuze o změnách je nejlépe řízena přímo s vývojáři OmegaT. Pro tyto účely je vyhrazena vývojářská emailová konference.

Jakmile se uživateli podaří zformulovat navržená změna nebo rozšíření pro OmegaT, existují jisté postupy pro tyto návrhy k jejich zvážení vývojářským týmem. Zoto umožňuje lépe zvládnout mnohé návrhy. Postup se označuje jako „RFE“ (Request for Feature Enhancement / Žádost o budoucí rozšíření) a podává se tady.

Doslova stovky různých žádostí již byly poslány a spousta z nich zahrnuta do projektu. Nicméně podání návrhu neznamená, že se žádaný rys nebo zlepšení do aplikace automaticky přidá. Zda bude žádost přijata nebo ne závisí za prvé na tom, zda a jak vývojářský tým zváží přínos pro OmegaT, a za druhé, zda některý z vývojářů bude ochotný pracovat na přidání a realizaci dané funkce.

Vývojáři OmegaT, což jsou vlastně dobrovolníci, snad budou více ochotni zpracovat žádost pokud vývojářská práce bude podporována žadatelem. Sponzorování vývoje skutečně již vyústilo do přidání určitých funkcí. Pokud jste ochotni financovat práci na přidání žádané funkce, prosím kontaktujte vývojářský tým a soukromě si dohodněte výši podpory. Může být možné pověřit vývojem externí vývojáře a spolupracovat tak s projektem OmegaT. Stejně jak v oblasti svobodného vývoje je i zde zásadní, že aplikace veškerých změn na OmegaT musí být přínosná pro aplikaci a její uživatele.