Ajattelutapa

Ajattelutapa

Avoimen lähdekoodin ajattelu

OmegaT on avoimen lähdekoodin sovellus ja projekti. Se tarkoittaa sitä, että OmegaT:n lähdekoodi on vapaasti saatavilla ja OmegaT:n lisenssi antaa käyttäjille huomattavia vapauksia ohjelman käytössä. Ohjelmaa saa paitsi käyttää ilmaiseksi, myös vapaasti kopioida ja levittää.

Tärkeässä osassa on käyttäjien vapaus myös muokata ohjelman koodia. Avoimen lähdekoodin liikkeelle käyttäjien vapaus muuttaa ohjelmaa omiin tarpeisiinsa sopivaksi on tärkeämpi kuin se, etteivät käyttäjät joudu maksamaan ohjelmasta. Englanniksi sanotaankin "free as in speech", vastakohtanaan "free as in beer".


OmegaT-projektin ajattelutapa

OmegaT-projekti toimii samassa hengessä. Käyttäjät voivat vapaasti ladata ohjelman ja käyttää sitä. Käyttäjät voivat vuorostaan tehdä jotain projektin puolesta, ja heitä kannustetaankin siihen, mutta mitään pakkoa ei ole. Toteutus on heistä itsestään kiinni Mikään ei estä käyttäjää esimerkiksi tekemästä omaa käyttöopasta tai esittelyvideota OmegaT:lle. Jos siitä on projektin mielestä edes jotain hyötyä, se todennäköisesti saatetaan OmegaT:n käyttäjäyhteisön saataville. Tavanomaisten tehtävien suhteen OmegaT-projektin vapaaehtoisille annetaan mahdollisimman vapaat kädet oman panoksensa antamiseen. Vapaat kädet -lähestymistapa on OmegaT:n nykyisen projektikoordinaattorin mukaan "delegoitua anarkiaa".

Joillakin alueilla vaaditaan jonkin verran koordinaatiota. Kenellä tahansa on esimerkiksi vapaus tehdä muutoksia OmegaT:n ohjelmakoodiin ja lähettää muutokset kehitystiimille. Kehitystiimi kuitenkin sisällyttää ne OmegaT:hen vain, jos niitä pidetään hyödyllisinä OmegaT:n käyttäjille. Näin turvataan käyttäjien etu, ja sen ansiosta OmegaT:lle on myös myönnetty Softpedian "100% clean" -takuu.


OmegaT kehittäminen

Kuten muutkin OmegaT-projektin osat, myös OmegaT:n ohjelmoinnin tekevät vapaaehtoiset. Projektin ajattelutavan mukaisesti heidän OmegaT:hen tekemänsä kehitys ja parannukset ovat heidän omassa harkinnassaan. Projektin sisällä on kuitenkin huomattavasti tilaa käyttäjien parannusehdotuksille ja vaikutusmahdollisuuksille tulevan kehityksen suhteen.

Ensimmäinen näistä on OmegaT:n käyttäjäryhmä. Se on OmegaT:n käyttäjäyhteisön pääkohde. OmegaT:n uusi käyttäjiä kannustetaan tekemään ehdotuksia täällä. Yksi syy on se, että toivottu toiminto voi olla jo toteutettu tai sitä ei jostain syystä voida toteuttaa. Voi myös olla olemassa käytännöllinen vaihtoehtoinen toiminto tai ratkaisu.

Muutosten teknisiin yksityiskohtiin menevä keskustelu on parasta käydä suoraan OmegaT:n kehittäjien kanssa. Sille on omistettu oma kehittäjien postituslista.

Käyttäjän muotoiltua muutos- tai parannusehdotuksen se jätetään tietyssä menettelyssä kehitystiimin tarkasteltavaksi. Näin useita ehdotuksia on helpompi käsitellä. Menettelyn nimi on RFE (Request for Feature Enhancement) ja sitä hallinnoidaan täällä.

RFE:itä on tehty jo kirjaimellisesti satoja ja monet niistä on myös toteutettu. RFE:n lähettäminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että toivottu ominaisuus tai parannus toteutettaisiin automaattisesti. Sen ottaminen käyttöön riippuu ensiksikin siitä, pitääkö kehitystiimi sitä hyödyllisenä OmegaT:lle, ja toiseksi siitä, onko joku kehittäjistä halukas tekemään toteuttamiseksi vaadittavan työn.

OmegaT:n kehittäjät ovat kaikki vapaaehtoisia ja voivat olla halukkaampia totetuttamaan RFE:n, jos pyynnön tekijä rahoittaa työn. Jos olet halukas rahoittamaan toivomasi ominaisuuden toteuttamisen, ole hyvä ja ota yksityisesti yhteyttä kehitystiimiin ja tee tarjouspyyntö. Myös ulkopuolisilta kehittäijltä tilattua kehitystyötä voidaan toteuttaa OmegaT:ssä. Tähän pätee kuitenkin sama periaate kuin ilmaiseen kehitykseenkin, eli muutosten täytyy hyödyttää sovellusta ja sen käyttäjiä.