Resources

Další zdroje pro OmegaT

Plugin Tokenizer Poskytuje rozlišování skloňovaných/časovaných forem mezi záznamy přibližných překladů a záznamy v glosáři. Je tu také návod, který popisuje doplněk/plugin tokenizerů.
Plugin LanguageTool Kontroluje jazykové chyby (styl, gramatiku, atd.).
Plugin skriptování Umožňuje, aby externí skripty přistupovaly k funkcím OmegaT. (Nezaměňujte s funkcí „Export textu“, která také umožňuje použití skriptů v rámci OmegaT, ale na daleko základnější úrovni.)
Plugin filtrů Okapi Poskytuje filtry pro zpracování dalších souborových formátů, včetně Trados TTX.
Plugin Apertium Integruje funkci strojového překladu Apertium do OmegaT
Plugin pro prohlížeč Rychlý přístup na webové stránky. Podpora pro webové stránky může být skriptována v Groovy.

Důležitá informace: aby bylo možno doplňky/pluginy používat, musíte mít instalovánu aktuálnější verzi OmegaT.

Nástroje

„Aligner“ zarovnávací nástroj Programovací jazyk Python. Přispěl Dmitri Gabinski.
„Bligner“ zarovnávací nástroj Programovací jazyk Python/Perl. Přispěl Didier Briel.
TMXMerger Skript Java pro příkazový řádek na sloučení dvou nebo více souborů TMX. Přispěl Henry Pijffers.
TMXCleaner Skript Java pro příkazový řádek na odstranění „nadbytečných“ překladových jednotek ze souboru TMX: smaže všechny překladové jednotky (translation units; TU), které nemají cílový segment, nebo takové, ve kterých je cílový segment identický se zdrojovým segmentem. Přispěl Henry Pijffers.
Toxic Nástroj pro převod souborů Trados TagEditor (TTX) do vybraného souboru, který tím umožní otevření a překlad v OmegaT. Tento soubor skriptů se určitě hodí autorům skriptů, kteří ovládají tcl/tk. Ostatním uživatelům doporučujeme používat místo toho Plugin filtrů Okapi. Toxic dodal Marc Prior.
Toxic pro Windows Verze Toxic spustitelná pod Windows
Toxic pro Linux Verze Toxic spustitelná pod Linuxem
Skripty Toxic Skriptová verze Toxic. Není závislá na platformě; vyžaduje tcl/tk.
Stripper Skript pro získávání textu pro překlad ze souborů bez formátování (plain-text) (např. počítačový zdrojový kód) a pro jeho překlad v OmegaT. Vyžaduje tcl/tk. Přispěl Marc Prior.
TKount Nástroj počítání textu. Vyžaduje tcl/tk, Abiword a pdftotext. Testováno pod Linuxem. Přispěl Marc Prior.
Ondiloto ONline DIctionary LOokup TOol (Nástroj pro procházení slovníků online) Vyžaduje Linux, w3m a tcl/tk (oba jsou obecně podporovány pod Linuxem) Přispěl Marc Prior.
Priorview Nástroj Tcl/tk, který zprostředkovává náhled přeložených souborů, a to tak, že text bude zobrazen včetně použitého formátování. Přispěl Marc Prior.
Převod souborů TMX Wordfast Konvertuje překladové paměti ve formátu TMX vytvořené Wordfastem do formátu, který může být použitý v OmegaT. Přispěl Dmitri Gabinski.

Různé zdroje

Tréninkový kurz Tréninkový kurz OmegaT. Sestává z modelového studentského manuálu s instrukcemi na použití pro školitele, a z ukázkových zdrojů.
Ikony Výběr alternativních ikon pro užití s OmegaT.
Ukázkové texty Pro testování a ukázku OmegaT.

Zdroje pro lokalizaci

Archiv pro TMX určených pro lokalizaci Soubory TMX pro lokalizaci dokumentace OmegaT a těchto stránek, určeno zejména pro lokalizátory.
Tyto webové stránky Soubory těchto stránek, ve vhodném balíčku pro ty, kteří je chtějí lokalizovat.

Software třetích stran

Software třetích stran vhodný pro spolupráci s aplikací OmegaT

Slovníky kontroly pravopisu Online úložiště slovníků kontroly pravopisu, které lze využít v programu OmegaT
OpenOffice.org
Libre Office
Svobodné (kompatibilní) alternativy k Microsoft Office.
Okapi Framework Rozsáhlá sada nástrojů pro přípravu souborů k překladu pomocí CAT nástrojů. Umožňuje tak překládat řadu formátů, které by aplikací OmegaT nešly nativně zpracovat. Podrobný návod je k dispozici na stránkách programu.
bitext2tmx Zarovnávací (alignovací) nástroj třetí strany pro vytváření souborů překladových pamětí ze starších textů a jejich překladů
LF Aligner Inteligentní nástroj příkazového řádku pro zarovnávání (alignování) určený k vytváření překladových pamětí ze zdrojových textů a jejich překladů.
Skripty a postupy Samuela Murraye. Popisy a odkazy na skripty/postupy Samuela Murraye. Většina těchto skriptů vyžaduje MS Windows, i když některé postupy mohou být prováděny i na jiných platformách.
Skripty / postupy pomohou při provádění následujících kroků:
  • Přeskočit segmenty obsahující určité znaky a řetězce znaků
  • Extrahovat veškerý zdrojový text ze souborů projektu do jednoho velkého textového souboru.
  • Vytvořit soubor TMX obsahující všechny řetězce se stejný zdrojem a cílem
  • Přidat pojmy do glosáře během překladu pomocí OmegaT
  • Přidat čísla do všech segmentů, a tím ze všech udělat „jedinečné“ segmenty
  • Odstranit veškerý text kromě tagů, nebo všechny tagy kromě textu
  • Kontrola pravopisu (různé postupy)