OmegaT - dodatki

OmegaT - dodatki

Dokumentacja

Do narzędzia OmegaT dołączony jest obszerny podręcznik użytkownika, a także krótki przewodnik "Szybki start". Dokumenty te są dostępne w kilkunastu językach. Są one także dostępne w Internecie - tutaj.

Dodatkowe narzędzia

"Aligner" - narzędzie do tworzenia pamięci tłumaczeniowych z przetłumaczonych plików Autor: Dmitri Gabinski. Narzędzie napisane w języku Python.
"Bligner" - narzędzie do tworzenia pamięci tłumaczeniowych z przetłumaczonych plików Autor: Didier Briel. Narzędzie napisane w języku Python/Perl.
TMXMerger Skrypt Java wykonywany z linii poleceń, który łączy pliki TMX (dwa lub więcej). Autor: Henry Pijffers.
TMXCleaner Skrypt Java wykonywany z linii poleceń, który usuwa "zbędne" jednostki tłumaczeniowe z pliku TMX (usuwa wszystkie jednostki bez segmentu docelowego i jednostki, w których segment źródłowy i docelowy są identyczne). Autor: Henry Pijffers.
Extspell Zewnętrzny moduł sprawdzania pisowni. Autor: Marc Prior. Wymaga zainstalowania bibliotek tcl/tk i Aspell (są darmowe i dostępne na wszystkie systemy).
TKount Narzędzie obliczające statystykę wyrazów. Autor: Marc Prior. Wymaga zainstalowania bibliotek tcl/tk i Abiword oraz narzędzia pdftotext. Narzędzie testowane w systemie Linux.
Konwerter plików Wordfast TMX Konwertuje pamięci tłumaczeniowe programu Wordfast (format TMX) na format obsługiwany przez narzędzie OmegaT. Autor: Dmitri Gabinski.
Makro stripIT Makro usuwające znaczniki w plikach TMX. Przeznaczone wyłącznie do plików tworzonych przez narzędzie OmegaT, które umożliwia teraz eksport plików TMX zarówno ze znacznikami, jak i bez nich. Autor: Sonja Tomaskovic.
Makra segmentujące dla pakietu OpenOffice.org Makra, dzięki którym narzędzie OmegaT segmentuje tekst dzieląc go na zdania, a nie akapity. Dodatek należy traktować jako ciekawostkę - jego funkcjonalność jest już dostępna w narzędziu OmegaT.Autor: Benjamin Siband.
Plik ReadMe Opis makr segmentujących autorstwa Benjamina Sibanda.

Pozostałe dodatki

Szkolenie Szkolenie z zakresu obsługi narzędzia OmegaT. Składa się z przykładowego podręcznika dla słuchaczy, instrukcji dla osób prowadzących szkolenie oraz przykładowych zasobów.
Ikony Zestaw alternatywnych ikon dla programu OmegaT.
Przykładowe teksty Służą do testowania i prezentowania narzędzia OmegaT.

Zasoby lokalizacyjne

Repozytorium lokalizacyjne TMX Pliki TMX przeznaczone dla lokalizatorów, zawierające zlokalizowane wersje dokumentacji programu OmegaT oraz niniejszej strony WWW.
Niniejsza strona WWW Pliki składające się na niniejszą stronę WWW, przeznaczone dla osób chcących tę stronę zlokalizować (dla wygody pliki spakowano do archiwum).