Support

Kontakt i pomoc

Grupa dyskusyjna

OmegaT posiada bardzo aktywną, pomocną i wielojęzyczną grupę dyskusyjną dostępną tutaj - zachęcamy wszystkich użytkowników do przyłączenia się do niej. Grupa dyskusyjna jest także głównym miejscem, w którym użytkownicy mogą się skontaktować z autorami narzędzia OmegaT.


Listy dyskusyjne

W serwisie Sourceforge można także znaleźć listy dyskusyjne poświęcone narzędziu OmegaT:

OmTdev Lista współtwórców narzędzia OmegaT. Służy dyskusjom na techniczne tematy, takie jak funkcje i rozwój narzędzia. Jest ona przeznaczona dla współtwórców narzędzia OmegaT i innych osób zainteresowanych tematem.
OmT-Bugs Lista dyskusyjna poświęcona problemom i błedom w programie. Użytkownicy, którzy nie są współtwórcami narzędzia, powinny omawiać błędy przede wszystkim na forum ogólnym (OmT).
OmT-l10n Lista dyskusyjna przeznaczona dla lokalizatorów narzędzia OmegaT.

System monitorowania

W serwisie Sourceforge są dostępne następujące systemy monitorowania dotyczące błędów, propozycji funkcji i dokumentacji. Prosimy korzystać z tych systemów dopiero po poruszeniu sprawy na grupie dyskusyjnej i/lub na liście dyskusyjnej.

System monitorowania błędów
System monitorowania propozycji funkcji
System monitorowania dokumentacji

Administracja

W kwestiach administracyjnych prosimy o kontakt z koordynatorem projektu OmegaT.