Support

Gebruikersgroep

OmegaT heeft hier een zeer actieve, ondersteunende en meertalige gebruikersgroep, waarvoor gebruikers sterk wordt aangeraden om aan deel te nemen. De gebruikersgroep dient ook als belangrijkste contactpunt tussen gebruikers en het projectteam.


Mailinglijsten

OmegaT heeft ook de volgende mailinglijsten, die worden gehost op Sourceforge:

OmTdev De lijst voor OmegaT-ontwikkelaars. Deze lijst is voor de meer technische discussies over mogelijkheden en ontwikkeling en is bedoeld voor ontwikkelaars van OmegaT en andere geïnteresseerde partijen.
OmT-l10n Deze mailinglijst is voor vertalers van OmegaT.

Volgsysteem

Fouten, verzoeken voor mogelijkheden en problemen met de documentatie worden op Sourceforge afgehandeld door de volgende volgsystemen. Gebruik deze volgsystemen alstublieft niet vóórdat u het probleem bekend hebt gemaakt op de gebruikersgroep en/of mailinglijsten.

Volgsysteem voor fouten
Volgsysteem voor verzoeken om mogelijkheden
Volgsysteem voor documentatie

Administratie

Neem contact op met de OmegaT-projectbeheerder met betrekking punten die hierboven niet behandeld zijn.
Neem contact op met de webmaster voor alle punten die specifiek betrekking hebben op de website.