Support

Kontakt i tehnička podrška

Korisnička grupa na Internetu

OmegaT ima jednu veoma aktivnu višejezičnu grupu korisnika koji pružaju podršku ovdje, te savjetujemo korisnicima da joj se pridruže. Korisnička grupa takođe predstavlja osnovnu tačku komunikacije između korisnika i projektnog tima.


Mailing liste

Za OmegaT postoje i sljedeće mailing liste na serveru Sourceforge:

OmTdev Lista kolega koji rade na razvoju OmegaT. Ova lista namijenjena je više tehničkoj diskusiji oko osobina i razvoja, te kolegama koji rade na razvoju OmegaT i drugima koji su za ovu oblast zainteresirani.
OmT-Bugs Mailing list za diskusiju problema i bug-ova. Korisnicima koji ne rade na razvoju, savjetujemo da bug-ove isprva diskutuju na opštem korisničkom forumu (OmT, vidjeti gore).
OmT-l10n Ova mailing lista namijenjena je prevodiocima OmegaT.

Sistem za praćenje-Tracking system

Bug-ovi, zahtjevi za novim odlikama i pitanja u vezi dokumentacije, evidentiraju se na serveru Sourceforge preko sljedećih sistema za praćenje (tracking systems). Molimo da ne koristite ove sisteme za praćenje prije nego što prethodno ne potegnete temu na korisničkoj grupi i/ili mailing listama.

Tracking system za bug-ove
Tracking system za zahtjeve za novim osobinama
Tracking system za dokumentaciju

Administracija

Molimo vas da u vezi bilo kojih pitanja oko upravljanja projektom, stupite u vezu sa Koordinatorom projekta OmegaT.