Ostali resursi za OmegaT

Ostali resursi za OmegaT

Korisne alatke

"Aligner" alatka za kreiranje memorija prevoda iz parova teksta Doprinos: Dmitri Gabinski. Napisana u: Python.
"Bligner" alatka za kreiranje memorija prevoda iz parova teksta Doprinos: Didier Briel. Napisana u: Python/Perl.
TMXMerger Skript za izvršenje s komandne linije, pisan u Java, namijenjen spajanju više TMX datoteka u jednu. Doprinos: Henry Pijffers.
TMXCleaner Skript za izvršenje s komandne linije, pisan u Java, za uklanjanje "suvišnih" prevodnih jedinica iz TMX datoteke: briše sve prevodne jedinice koje nemaju svoj target prevodni par, ili one u kojima je prijevod jednak izvoru. Doprinos: Henry Pijffers.
Extspell Extspell je vanjski spelling checker. Doprinos: Marc Prior. Traži instalaciju tcl/tk i Aspell u OS (oba su slobodni softveri, postoje za sve platforme).
Stripper Skript za ekstrahovanje teksta iz plain-text files (na pr. computer source code) radi daljeg prevođenja u OmegaT. Doprinos: Marc Prior. Zahtijeva instalisan tcl/tk.
TKount TKount predstavlja alatku za prebrojavanje teksta. Doprinos: Marc Prior. Traži instalaciju tcl/tk, Abiword i pdftotext. Testirana je na Linux-u.
Ondiloto ONline DIctionary LOokup TOol. Zahtijeva instalisan Linux, w3m i tcl/tk (obično se isporučuju u Linux-u). Doprinos: Marc Prior.
Konverter TMX datoteka iz Wordfast-a Konvertuje prevodne memorije nastale u Wordfast-u u oblik koji može učitavati OmegaT. Doprinos: Dmitri Gabinski.
stripIT macro Radi se o macro-u za uklanjanje unutrašnjih tagova iz TMX datoteka. Koristi se samo za datoteke izvorno nastale u OmegaT; OmegaT sada eksportuje TMX datoteke sa i bez unutrašnjih tagova. Doprinos: Sonja Tomašković.
OpenOffice.org macro-i za segmentaciju Omogućuju da OmegaT segmentira po rečenicama umjesto po odjeljcima. Radi orijentacije; ova funkcija sada postoji i u OmegaT.Doprinos: Benjamin Siband.
ReadMe Opis macro-a za segmentaciju za koje je doprineo Benjamin Siband.

Razni drugi resursi

Kurs obuke Kurs obuke za rad s OmegaT. Sastoji se od priručnika za korisnika, te uputstava za nastavnika u svrhe ev. adaptacije istih, te uzoraka za rad na prevođenju.
Ikone Radi se o grupi probranih ikonica za upotrebu u OmegaT.
Uzorci teksta Namijenjeni su testiranju i demonstraciji rada OmegaT.

Lokalizacijski resursi

Arhiva prevodnih TMX memorija Lokalizacijske TMX datoteke dokumentacije u vezi OmegaT, kao i ovog internet sajta, na raspolaganju za prevodioce.
Ovaj internet sajt Datoteke s ovoga sajta, upakovane na pogodan način za one koji imaju namjeru da sajt lokaliziraju na svoj jezik.