Ostatné zdroje pre OmegaT

Ostatné zdroje pre OmegaT

Dokumentácia

S OmegaT je poskytovaná súhrnná používateľská príručka (pomocník na obrazovke) a stručný tutoriál "Rýchly začiatok" v niekoľkých jazykoch.

Nástroje

"Aligner" zarovnávacia utilita Prispel Dmitri Gabinski. Napísané v jazyku Python.
"Bligner" zarovnávacia utilita Prispel Didier Briel. Napísané v jazykoch Python/Perl.
TMXMerger Skript Java pre príkazový riadok na zlúčenie dvoch alebo viacerých súborov TMX. Prispel Henry Pijffers.
TMXCleaner Skript Java pre príkazový riadok na odstránenie "nadbytočných" prekladových jednotiek zo súboru TMX: zmaže všetky prekladové jednotky (TU) bez cieľového segmentu alebo v ktorých je cieľový segment identický so zdrojovým segmentom. Prispel Henry Pijffers.
Extspell Extspell externá kontrola pravopisu. Prispel Marc Prior. Vyžaduje tcl/tk a Aspell (obidva slobodné, všetky platformy).
TKount Utilita počítania textu TKount. Prispel Marc Prior. Vyžaduje tcl/tk, Abiword a pdftotext. Bola testovaná na Linuxe.
Wordfast prevod TMX súborov Konvertuje prekladové pamäte vo formáte TMX vytvorené Wordfastom do tvaru, ktorý môže byť použitý v OmegaT. Prispel Dmitri Gabinski.
stripIT makro Makro na odstránenie interných značiek (tagov) zo súborov TMX. Iba pre staré súbory OmegaT; OmegaT teraz exportuje súbory TMX s aj bez interných značiek (tagov). Prispela Sonja Tomaskovic.
OpenOffice.org segmentačné makrá Umožňujú OmegaT segmentovať podľa viet namiesto podľa odstavcov. Iba pre referenciu; táto funkcia je teraz obsiahnutá priamo v OmegaT. Prispel Benjamin Siband.
ReadMe Popis segmentačných makier Benjamina Sibanda.

Rôzne zdroje

Tréningový kurz Tréningový kurz OmegaT. Pozostáva z modelového študentského manuálu s inštrukciami na použitie pre školiteľov, a z ukážkových zdrojov.
Ikony Výber alternatívnych ikon pre použitie s OmegaT.
Ukážkové texty Pre testovanie a ukážku OmegaT.

Zdroje pre lokalizáciu

TMX repozitár pre lokalizáciu TMX súbory lokalizácií dokumentácie OmegaT a týchto stránok, pre použitie lokalizátormi.
Tieto webové stránky Súbory týchto stránok, vo vhodnom balíčku pre tých, ktorí ich chcú lokalizovať.