Howto - The "Priorview" preview utility

Pozadí a principy

Priorview je malý nástroj, který poskytuje funkci náhledu použitelnou ve spolupráci s OmegaT. Více informací o pozadí a principech najdete v části návodu Návod: Náhled. Tento návod popisuje použití nástroje Priorview v prostředí Windows a Linuxu. Pokud používáte Mac OS X, můžete si zde stáhnout verzi pro Priorview pro Mac. Verze pro Mac OS X zatím nebyla zdokumentována a níže uvedené informace se k této verzi nevztahují.

Požadovaný software

Pro použití Priorview na Windows nebo Linuxu bude potřebovat následující:

1. Internetový prohlížeč, konkrétně buď:

2. Nástroj pro konverzi, obzvláště buď::

3. Tcl/Tk

Téměř jakákoliv aktuální verze Tcl/Tk bude pravděpodobně dostačující, ale je nutné mít oba, jak Tcl (interpret skriptování) a Tk (grafická komponenta).

4. Priorview

Priorview nainstalujete tak, že jednoduše rozbalíte archív zip v libovolné vhodné lokaci na pevném disku. Ke spuštění Priorview otevřete okno příkazového řádku a napište:

cd cesta

kde cesta je celý název cesty k adresáři, ve kterém je uložen preview.tcl. Pak napište:

wish priorview.tcl

Můžete ještě jednodušeji spouštět přes skriptový soubor, tj. prostý textový soubor, ve kterém jsou tyto uvedené dva řádky.

Použití Priorview

Když instalace dopadla dobře, vše by se po spuštění mělo zobrazit jak je to popsáno výše. Abyste toho dosáhli, vyberte:

Když jste vybrali všechno toto, zobrazí se tlačítko Start. Jakmile bude aktivováno, spustí váš internetový prohlížeč se vzorovou stránkou, na které je výzva k nastavení obnovovací funkce, což byste měli následně provést a pak v OmegaT stiskněte Ctrl+S, Ctrl+D, aby se tím iniciovala automatická aktualizace zobrazeného obsahu v internetovém prohlížeči.

Během chodu Priorview můžete:

Jakmile je Priorview spuštěn, již nemůžete vybrat jiný prohlížeč nebo nástroj pro konverzi; proto jsou po spuštění tyto možnosti skryté. Abyste mohli vybrat jiný prohlížeč nebo nástroj pro konverzi, musíte Priorview zavřít a spustit nanovo.

Ukončovací tlačítko (‚Quit‘) zavře Priorview a také vymaže dočasné soubory, které byly vytvořeny. (Jiné metody zavření Priorview dočasné soubory nesmaže.)

preview_ss.png

Vydání prohlášení Evropské komise (ve formátu .odt) v OmegaT a níže v průběžném zobrazení přeloženého textu zobrazené v Opeře. Dole vpravo: nástroj Priorview. Rozložení stránky ukázané zde slouží jen ilustraci; samozřejmě si můžete rozložit okno dle svých přestav.

Odstraňování problémů

Pokud cesta k umístění souboru priorview.tcl obsahuje mezery, vložte ji do uvozovek, např.:

cd "C:\Moje Soubory\priorview"

Pokud se nedaří spustit Priorview:

Záleží na verzi Tcl/Tk, kterou máte instalovánu, možná budete muset přidat číslo verze do příkazu ‚wish‘, např.:

wish8.5 priorview.tcl

Dbejte na správné zadávání malých a velkých písmen.

Pokud se v internetovém prohlížeči neaktualizuje náhled, zkontrolujte následující:Copyright Marc Prior 2012