Rishikimet

Rishikimet

Rishikim i OmegaT 1.4.2. Nga Sylvain Galibert.

Rishikimi i OmegaT 1.4.4.01. Nga Corinne McKay.

Rishikimi i OmegaT 1.4.4.0.2. Nga Jean-Christophe Helary.

Rishikimi i OmegaT, 23 February 2005. Nga Dmitri Popov.