Κατέβασμα του OmegaT

Κατέβασμα του OmegaT

Το OmegaT διατίθεται σε πολλές διαφορετικές εκδόσεις, για να ταιριάζει στις απαιτήσεις διαφορετικών χρηστών. Για να βρείτε την πλέον κατάλληλη έκδοση για εσάς, πιέστε τον σύνδεσμο "Επιλογέας έκδοσης", παρακάτω. Αλλιώς, αν ήδη ξέρετε ποια έκδοση θέλετε να κατεβάσετε, πιέστε τον σύνδεσμο "Επισκόπηση εκδόσεων".

Επιλογέας έκδοσης
Οδηγίες βήμα-βήμα, για να κατεβάσετε την πλέον κατάλληλη έκδοση του OmegaT.

Επισκόπηση εκδόσεων
Παρουσίαση κάθε έκδοσης του OmegaT.