Descargue OmegaT

Descargue OmegaT

Hai diferentes versións de OmegaT dispoñibles para satisfacer unha gran variedade de requisitos dos usuarios. Para atopar a versión máis adecuada para vostede, siga o enlace a continuación para ir ao Selector de descargas. Se xa sabe que versión quere descargar, faga clic no enlace de Conxunto de descargas.

Selector de descargas
Guíao paso a paso para seleccionar unha versión adecuada de OmegaT.

Conxunto de descargas
Conxunto de todas as versións de OmegaT.