Preuzmite OmegaT

Preuzmite OmegaT

Uputstva za preuzimanje

OmegaT postoji u nekoliko različitih verzija. Pri dnu su postavljene direktne poveznice preko kojih možete preuzeti verziju koja vam odgovara.

Postoje različite verzije za Windows, Mac OS X i Linux. Pretpostavljamo da znate koji operativni sistem koristi vaš računar.

Korisnici Windows-a i Linux-a mogu takođe birati između verzija sa uključenim ambijentom JRE, ili bez njega. Ako niste sigurni ili pak, ne možete sa sigurnošću da odredite da li je na vašem računaru instalisan JRE, tada vas molimo da preuzmete verziju sa JRE. Čak i kada je odgovarajuća verzija JRE već instalisana u vašem operativnom sistemu, sasvim je bezbjedno instalisati verziju OmegaT sa JRE. Radi dopunskih obavještenja o JRE, kliknite ovdje.

APo preuzimanju softvera OmegaT, otpakujte sadržaj zipovanog arhiva u pogodan direktorijum čije mjesto zavisi od preuzete verzije. Zatim pročitajte i držite se uputstava iz datoteke readme.txt (ili iz prijevoda iste, na pr. za francuski će biti readme_fr.txt).

Poveznice za preuzimanje

Za korisnike Windows-a:

OmegaT sa JRE, za Windows Ako ste korisnik Windows-a, a nemate instalisanu odgovarajuću verziju JRE, ili niste sigurni da li je imate, kliknite po poveznici s lijeve strane radi preuzimanja OmegaT sa JRE. Radi se o verziji s već "umetnutim baterijama".
OmegaT bez JRE, za Windows Ako ste korisnik Windows-a i već imate instalisanu odgovarajuću verziju JRE, kliknite po poveznici s lijeve strane radi preuzimanja OmegaT.

Za korisnike na Mac-u:

OmegaT za Mac OmegaT za Mac OSX.

Za korisnike na Linux-u:

OmegaT sa JRE, za Linux Ako ste korisnik Linux-a, a nemate instalisanu odgovarajuću verziju JRE, ili niste sigurni da li je imate, kliknite po poveznici s lijeve strane radi preuzimanja OmegaT sa JRE. Radi se o verziji s već "umetnutim baterijama".
OmegaT bez JRE, za Linux Ako ste korisnik Linux-a i već imate instalisanu odgovarajuću verziju JRE, kliknite po poveznici s lijeve strane radi preuzimanja OmegaT.

Beta verzija:

Beta verzija posjeduje neke nove karakteristike koje ne postoje u tekućoj stabilnoj verziji. Vrlo je vjerovatno da će i takva verzija biti dosta stabilna i od koristi, dočim, moguće je da će sadržati i poneki bug. Documentacija u vezi novih odlika, biće manje obimna nego što je slučaj kod stabilne verzije. Ovakve su verzije namijenjene iskusnim korisnicima OmegaT.
Beta verzija: Za Windows, sa JRE
Beta verzija: Za Windows, bez JRE
Beta verzija: Za Linux, sa JRE
Beta verzija: Za Linux i Mac OS X, bez JRE

Samo za kolege koji se bave razvojem:

Source code: Stabilna verzija (sve platforme)
Source code: Beta verzija (sve platforme)
svn co https://omegat.svn.sourceforge.net/svnroot/omegat/trunk omegat Podverzije, sve platforme

Specijalna izdanja:

Izdanje sa dodatnim kraticama Posebno izdanje kome je doprineo Dmitri Gabinski, sa dodatnim kraticama na tastaturi.