O programu OmegaT

OmegaT predstavlja slobodnu alatku za kompjuterski potpomagano prevođenje, koja je napisana u Java programskom jeziku. Radi se o alatci namijenjenoj profesionalnim prevodiocima. Ovaj softver ne prevodi umjesto vas! (Onaj koji to čini, pripada grupi softvera za "mašinsko prevođenje", koji se može naći drugdje.) OmegaT pruža sljedeće mogućnosti: