Úvod do OmegaT

OmegaT je slobodná aplikácia prekladovej pamäte napísaná v jazyku Java. Je to nástroj určený pre profesionálnych prekladateľov. Neprekladá za vás! (Softvér ktorý to robí sa nazýva "strojový preklad", a budete ho musieť hľadať inde.) OmegaT má nasledujúce vlastnosti: