Hyrje OmegaT

OmegaT është një aplikacion memorie përkthimi falas i shkruar në Java. Është mjet i synuar për përkthyesit profesional. Nuk përkthen për juve! (Softueri që quhet "makinë përkthimi", ju duhet të kërkoni diku tjetër për një të tillë.) OmegaT ka veçoritë në vijim: