Support

Kontakt a podpora

Používateľská skupina

OmegaT má veľmi aktívnu, podporujúcu a viacjazyčnú používateľskú skupinu na tejto stránke, do ktorej sú používatelia srdečne pozvaní sa pridať. Používateľská skupina tiež slúži ako hlavný kontaktný bod medzi používateľmi a tímom projektu.

E-mailové konferencie

OmegaT má nasledujúce e-mailové konferencie, ktoré sú hosťované na serveri Sourceforge:

OmTdev Konferencia pre vývojárov OmegaT. Toto je konferencia pre technickejšiu diskusiu o vlastnostiach a vývoji, a je určená pre vývojárov OmegaT a pre tých ktorých to zaujíma.
OmT-Bugs E-mailová konferencia pre diskusiu o otázkach/chybách. Používatelia, ktorí nie sú vývojármi sú najprv pozvaní k diskusii o chybách na fóre pre obyčajných používateľov (OmT, pozri vyššie).
OmT-l10n Táto e-mailová konferencia je pre lokalizátorov OmegaT.

Systém sledovania

Chyby, požiadavky na nové vlastnosti a záležitosti týkajúce sa dokumentácie sú na Sourceforge obsluhované nasledujúcimi systémami pre sledovanie. Prosím nepoužívajte tieto systémy na sledovanie pred tým ako najprv neprednesiete záležitosť v používateľskej skupine a/alebo e-mailových konferenciách.

Systém sledovania chýb
Systém sledovania požiadaviek na nové vlastnosti
Systém sledovania dokumentácie

Administrácia

Prosím kontaktujte koordinátora projektu OmegaT ak máte akékoľvek pripomienky týkajúce sa administrácie.