Asistans

Group itilizater

OmegaT ena enn group itilizater ki bien-bien aktif. Li fonksionn lor antred ek li miltileng. Limem kanal sipor rekomande, ek ki tou bann itilizater ankouraze servi li.


Bann lalis difizion

OmegaT ena ousi bann lalis difizion ek bann sistem swivi swivan lor SourceForge:

OmTdev Lalis difizion bann devloper OmegaT. Sa lalis-la li pou bann diskision teknik lor bann fonksionalite ek lor devlopman. Li destine bann devloper OmegaT ek bann dimounn interese so devlopman.
OmT-l10n Lalis difizion pou bann lokalizater OmegaT.

Sistem swivi

Bann bug, reket nouvo fonksionalite, ek bann problem dan dokimantasion, zot tou trete lor Sourceforge par sa sistem swivi-la. Silvouple napa servi sa bann sistem swivi-la avan diskit problem-la lor group itilizater ouswa dan bann lalis difizion.

Sistem swivi pou bann problem/bug
Sistem swivi pou bann reket nouvo fonksionalite.
Sistem swivi pou dokimantasion.

Rezo sosial

OmegaT prezan lor diferan rezo sosial.

Group Facebook
Twitter
Telegram

Administrasion

Pran kontak avek koordinater proze OmegaT pou ninport ki pwin ki pa finn aborde laho. Pou bann reket sipor, servi kanal sipor rekomande.
Pran kontak avek webmaster pou ninport ki pwin lor sit Internet.