A-propo

Proze OmegaT

Proze OmegaT li existe gras-a enn group informel ek internasional benevol. So lobzektif li devlop, distribie ek promouvwar OmegaT, enn program 'open source' memwar tradiksion.

Bann akter prinsipal proze la:

Kreater program OmegaT

Keith Godfrey

Project manager

Aaron Madlon-Kay

Devloper prinsipal

Alex Buloichik

Integration manager

Aaron Madlon-Kay

Responsab sit Internet

Briac Pilpré

Responsab dokimantasion

Vincent Bidaux

Responsab lokalizasion, propriyeter group itilizater

Kos Ivantsov

Bann devloper

Oter bann konteni sit Internet

Tradikter version morisien

Filozofi proze-la li finn dekrir isi.

Depi so koumansman, proze-la finn gagn soutien boukou lezot dimounn, tro boukou pou kapav sit zot tou isi. Toutfwa, nou tre rekonesan pou zot led.