Suport

Grup d'usuaris

L'OmegaT té un grup d'usuaris molt actius i sempre disposats a donar un cop de mà en moltes llengües. És el canal d'ajuda recomanat i és molt recomanable que els usuaris s'hi uneixin.


Llistes de correu

L'OmegaT també té les llistes de correu i sistemes de seguiment següents, que estan allotjats a SourceForge:

OmTdev Llista de desenvolupament de l'OmegaT. Aquesta llista és per a la discussió més tècnica de les característiques i el desenvolupament i està pensada per a totes aquelles persones o entitats interessades en el desenvolupament de l'OmegaT.
OmT-l10n Aquesta llista de correu és per a la localització de l'OmegaT.

Sistema de seguiment

Els errors, sol·licituds de característiques i problemes de documentació es gestionen a SourceForge mitjançant els sistemes de seguiment següents. No utilitzeu aquests sistemes de seguiment si no heu informat abans del problema en el grup d'usuaris o en les llistes de correu.

Sistema de seguiment de problemes i errors
Sistema de seguiment de sol·licituds de característiques
Sistema de seguiment de la documentació

Xarxes socials

L'OmegaT està present en diverses xarxes socials.

Grup de Facebook
Twitter
Telegram

Administració

Poseu-vos en contacte amb el coordinador del projecte OmegaT en relació amb qualsevol aspecte que no quedi cobert per les indicacions anteriors. Si teniu sol·licituds d'ajuda, utilitzeu el canal d'ajuda recomanat.
Poseu-vos en contacte amb l'administrador del lloc web per a qualsevol qüestió relacionada específicament amb el lloc web.