Filosofia

Filosofia del codi obert

L'OmegaT és una aplicació i un projecte de codi obert. Això vol dir que el codi font del programa OmegaT està disponible lliurement i que la llicència de l'OmegaT concedeix als usuaris una àmplia llibertat d'ús. No només es pot utilitzar gratuïtament, sinó que els usuaris també en poden fer còpies i distribuir-les.

Un aspecte important d'aquesta llibertat és que els usuaris també poden modificar el codi del programa. Per al moviment de codi obert, la llibertat dels usuaris de modificar el programa perquè s'ajusti a les seves pròpies necessitats és més important que el fet que no hagin de pagar per a utilitzar-lo. Aquesta és la diferència de «lliure» en contraposició a «gratuït».


Filosofia del projecte OmegaT

En el projecte OmegaT hi ha el mateix esperit. Els usuaris són lliures de baixar i utilitzar el programa. Alhora, són lliures i se'ls anima (però no se'ls obliga de cap manera) a contribuir al projecte. Com ho fan depèn bàsicament d'ells. Per exemple, no hi ha res que impedeixi que un usuari escrigui el seu propi manual d'usuari o que enregistri un vídeo de demostració de l'OmegaT; si el projecte considera que és prou interessant, és molt probable que es distribueixi a la comunitat d'usuaris de l'OmegaT. Pel que fa a les tasques rutinàries, els voluntaris que treballen en el projecte OmegaT generalment tenen la màxima llibertat possible per a determinar com col·laboren. L'actual coordinador del projecte OmegaT descriu aquest enfocament discret com a «anarquia delegada».

En alguns àmbits cal cert grau de coordinació. Per exemple, qualsevol persona és lliure de fer canvis en el codi del programa OmegaT i enviar-los a l'equip de desenvolupament. Ara bé, l'equip de desenvolupament només els inclourà en l'OmegaT si considera que resulten beneficiosos per als usuaris del programa. Això assegura que es protegeixen els interessos dels usuaris i ha fet que l'OmegaT hagi guanyat la garantia «100% lliure» de Softpedia.


Desenvolupament de l'OmegaT

Com en qualsevol àmbit del projecte OmegaT, la feina de programació de l'OmegaT la duen a terme voluntaris; mantenint la filosofia del projecte, el desenvolupament i millores que aporten a l'OmegaT depenen en darrera instància del seu criteri. Ara bé, hi ha prou marge en el projecte perquè els usuaris suggereixin millores i influeixin en el curs del desenvolupament futur.

El primer d'aquests mètodes és el grup d'usuaris de l'OmegaT. És el centre principal de la comunitat d'usuaris de l'OmegaT. Animem als usuaris nous de l'OmegaT a fer qualsevol suggeriment aquí. Una raó és que potser la característica desitjada ja s'ha implementat o que hi ha raons que n'impedeixen la implementació. També poden existir característiques o solucions alternatives pràctiques.

La millor manera de debatre tècnicament i de manera detallada els canvis és directament amb els desenvolupadors de l'OmegaT. Existeix una llista de correu de desenvolupament específica amb aquesta finalitat.

Quan un usuari formula una proposta de canvi o millora a l'OmegaT, hi ha un procediment definit per a enviar-lo a l'equip de desenvolupament perquè el tingui el compte. Això permet gestionar més fàcilment els diversos suggeriments. El procediment s'anomena «RFE» (sol·licitud de millora de característiques) i es gestiona aquí.

Ja s'han proposat literalment centenars d'RFE i moltes s'han implementat. Ara bé, l'enviament d'una RFE no significa que la característica o millora desitjada s'implementarà automàticament. Si s'adopta o no depèn, en primer lloc, de si l'equip de desenvolupament considerà que aportarà beneficis a l'OmegaT i, en segon lloc, de si algú de l'equip de desenvolupament està disposat a dur a terme la feina d'implementació.

És possible que els desenvolupadors de l'OmegaT, que treballen tots voluntàriament, tinguin una major disposició a implementar una RFE si qui la sol·licita finança la feina de desenvolupament. El patrocini del desenvolupament ja ha permès l'addició de determinades característiques. Si esteu disposat a finançar la feina d'implementació de la característica desitjada, podeu-vos en contacte amb l'equip de desenvolupament de manera privada per a obtenir un pressupost. També és possible incorporar desenvolupament extern a l'OmegaT. Tanmateix, com passa amb el desenvolupament lliure, segueix aplicant-se el principi que qualsevol canvi a l'OmegaT ha d'aportar beneficis a l'aplicació i als usuaris.