Φιλοσοφία

Φιλοσοφία

Η φιλοσοφία τού ανοιχτού κώδικα

Το OmegaT είναι εφαρμογή και έργο ανοιχτού κώδικα. Αυτό σημαίνει ότι ο πηγαίος κώδικας τού προγράμματος OmegaT διατίθεται ελεύθερα και δωρεάν και ότι η άδεια χρήσης τού OmegaT παρέχει μεγάλη ελευθερίας στους χρήστες του. Όχι μόνο μπορούν να το χρησιμοποιούν δωρεάν, αλλά και να δημιουργούν αντίγραφά του και να τα διανέμουν.

Μια σημαντική πτυχή τής ελευθερίας αυτής είναι ότι οι χρήστες μπορούν και να τροποποιούν τον κώδικα του προγράμματος. Για το κίνημα τού ανοιχτού κώδικα είναι σπουδαιότερο το ότι ο χρήστης μπορεί ελεύθερα να αλλάζει ένα πρόγραμμα έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παρά το ότι δεν χρειάζεται να το αγοράσει. Μιλάμε, λοιπόν, για ελευθερία και κατά την απόκτηση και κατά την χρήση.


Η φιλοσοφία τού έργου OmegaT

Το ίδιο πνεύμα διακατέχει και το έργο OmegaT. Οι χρήστες μπορούν ελεύθερα να κατεβάζουν και να χρησιμοποιούν το πρόγραμμα. Ομοίως, μπορούν ελεύθερα να συνεισφέρουν στο έργο —και τούς ενθαρρύνουμε (αλλά δεν τους υποχρεώνουμε) να το πράξουν. Ο τρόπος με τον οποίο θα συνεισφέρουν είναι δικό τους θέμα. Για παράδειγμα, ένας χρήστης μπορεί να γράψει το δικό του εγχειρίδιο χρήσης ή να φτειάξει ένα βίντεο επίδειξης για το OmegaT και, αν η ομάδα τού έργου το κρίνει έστω και στοιχειωδώς χρήσιμο, να δημοσιοποιηθεί στην κοινότητα χρηστών τού OmegaT. Όσον αφορά σε εργασίες ρουτίνας, οι εθελοντές τού έργου OmegaT είναι γενικά ελεύθεροι, στο μέτρο τού δυνατού, να καθορίσουν πώς θα συνεισφέρουν. Αυτήν την προσέγγιση ο τωρινός συντονιστής τού έργου OmegaT την αποκαλεί "καταμερισμένη αναρχία".

Σε ορισμένους τομείς απαιτείται έστω και λίγος συντονισμός. Για παράδειγμα, όλοι μπορούν να αλλάζουν ελεύθερα τον κώδικα τού OmegaT και να καταθέτουν τις αλλαγές αυτές στην ομάδα ανάπτυξης. Μόνο, όμως, αν τις κρίνει ως ωφέλιμες για τους χρήστες τού OmegaT, θα τις περιλάβει η ομάδα ανάπτυξης στο OmegaT. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζονται τα συμφέροντα των χρηστών και κατακτάται η εγγύηση "100% clean" τής Softpedia ("απολύτως καθαρή εφαρμογή").


Ανάπτυξη του OmegaT

Όπως σε κάθε τομέα τού έργου OmegaT, ο προγραμματισμός τού OmegaT γίνεται από εθελοντές και, σύμφωνα με την φιλοσοφία τού έργου, η απόφαση για όποιες προσθήκες και βελτιώσεις επαφίεται στους ίδιους. Ωστόσο, παρέχεται στους χρήστες ελεύθερος χώρος δράσης, για να προτείνουν οι ίδιοι βελτιώσεις και να επηρεάζουν τις μελλοντικές εξελίξεις.

Ένας τέτοιος χώρος είναι η ομάδα χρηστών τού OmegaT. Πρόκειται για το επίκεντρο της κοινότητας χρηστών τού OmegaT. Οι νέοι χρήστες τού OmegaT ενθαρρύνονται να καταθέτουν τις προτάσεις τους εκεί. Αυτό γίνεται, μεταξύ άλλων, γιατί ίσως μία λειτουργία να έχει ήδη υλοποιηθεί ή για διάφορους λόγους να μην μπορεί να υλοποιηθεί. Ίσως, πάλι, να υπάρχουν χρήσιμες εναλλακτικές λειτουργίες.

Λεπτομερής τεχνική συζήτηση περί αλλαγών είναι καλύτερα να γίνεται απευθείας με τους προγραμματιστές τού OmegaT. Γι’ αυτόν τον σκοπό υπάρχει ειδική λίστα αλληλογραφίας για προγραμματιστές.

Όταν ένας χρήστης προτείνει μία αλλαγή ή βελτίωση για το OmegaT, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία για κατάθεσή της στην ομάδα ανάπτυξης προς εξέταση. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η διαχείριση των πολυάριθμων προτάσεων. Η τεχνική ονομασία των προτάσεων είναι "RFE" (Request for Feature Enhancement —αίτηση βελτίωσης γνωρίσματος) και διευθετούνται εδώ.

Εκατοντάδες τέτοιες προτάσεις έχουν ήδη γίνει και πολλές εξ αυτών έχουν ήδη υλοποιηθεί. Ωστόσο, η κατάθεση μίας RFE δεν σημαίνει ότι το επιθυμητό γνώρισμα ή βελτίωση θα υλοποιηθεί οπωσδήποτε. Η υλοποίηση εξαρτάται, πρώτα, από το πόσο ωφέλιμο θα κρίνει το γνώρισμα η ομάδα ανάπτυξης και, μετά, από το αν οι προγραμματιστές επιθυμούν να καταβάλουν τον απαιτούμενο κόπο για την υλοποίησή του.

Οι προγραμματιστές τού OmegaT (όλοι τους εθελοντές) ίσως επιδείξουν μεγαλύτερο ζήλο για την υλοποίηση μίας RFE αν το άτομο που την κατέθεσε χρηματοδοτήσει την προσπάθεια. Η χρηματοδότηση εν είδει χορηγίας έχει ήδη καταλήξει στην προσθήκη ορισμένων γνωρισμάτων. Αν θέλετε να χρηματοδοτήσετε την υλοποίηση του επιθυμητού σας γνωρίσματος, επικοινωνήστε κατ’ ιδίαν με την ομάδα ανάπτυξης, για να σας πουν πόσα χρήματα θα χρειαστούν. Επίσης, είναι δυνατόν να υλοποιηθούν στο OmegaT γνωρίσματα τα οποία έχουν αναπτυχθεί από άλλους προγραμματιστές, εκτός της ομάδας έργου. Όσον αφορά στην δωρεάν υλοποίηση γνωρισμάτων, πάντως, ισχύει η αρχή ότι μία αλλαγή πρέπει να είναι ωφέλιμη για το OmegaT και τους χρήστες του.