Filosofie

De open-bron-filosofie

OmegaT is een open bron toepassing en project. Dit betekent dat de broncode van het programma OmegaT vrijelijk beschikbaar is, en dat OmegaT's licentie de gebruikers een aanmerkelijke vrijheid geeft in het gebruik er van. Niet alleen kan het gratis worden gebruikt, gebruikers zijn ook vrij om kopieën te maken en die verder te verspreiden.

Een belangrijk aspect van deze vrijheid is dat gebruikers ook de code van het programma mogen wijzigen. De vrijheid die gebruikers hebben om het programma te wijzigen om beter te voldoen aan hun behoeften is, voor de open bron beweging, meer belangrijk dan het feit dat zij er niet voor hoeven te betalen. Dit wordt omschreven als "vrij als in vrijheid van meningsuiting", in tegenstelling tot "gratis als een biertje".


De OmegaT-project filosofie

Dezelfde geest is aanwezig binnen het OmegaT-project. Het staat gebruikers vrij het programma te downloaden en te gebruiken. Als tegenprestatie zijn zij vrij, en ja, wel aangemoedigd (maar niet op enige manier verplicht), om iets terug te doen voor het project. Hoe zij dat doen mogen zij zelf weten. Er is bijvoorbeeld niets op tegen als een gebruiker zijn eigen handleiding schrijft of een demonstratievideo maakt voor OmegaT, en als het voor het project ook maar enisgzins bruikbaar lijkt, kan het beschikbaar worden gemaakt voor de gebruikers van OmegaT. Waar het routinetaken betreft wordt aan vrijwilligers die aan het OmegaT project werken over het algemeen zoveel mogelijk vrijheid gegeven in het bepalen van de vorm van hun bijdrage. Deze handen-af benadering wordt door de huidige OmegaT project coördinator als "gedelegeerde anarchie" omschreven.

In sommige gebieden is een bepaalde mate van coördinatie vereist. Iedereen is, bijvoorbeeld, vrij om wijzigingen te maken aan de programmacode voor OmegaT en om deze wijzigingen in te dienen bij het ontwikkelteam. Het ontwikkelteam zal ze echter pas opnemen in OmegaT als die wijzigingen als meerwaarde worden beschouwd voor de gebruikers van OmegaT. Dit zorgt er voor dat de belangen van de gebruikers worden beschermd en heeft ook geresulteerd in het behalen van de Softpedia "100% GRATIS" garantie door OmegaT.


Ontwikkeling van OmegaT

Net als anders in het OmegaT-project wordt het programmeerwerk voor OmegaT gedaan door vrijwilligers, en door de filosofie van het project te omarmen, zijn de ontwikkelingen en verbeteringen die zij aan OmegaT maken uiteindelijk ter hunner beoordeling. Er is echter binnen het project uitgebreide mogelijkheden voor gebruikers om verbeteringen voor te stellen en de koers van toekomstige ontwikkelingen te beïnvloeden.

De eerste hiervan is de OmegaT gebruikersgroep. Dit is het belangrijkste ontmoetingspunt voor de gebruikers van OmegaT. Nieuwe gebruikers van OmegaT worden aangemoedigd om hier suggesties te doen. Eén van de redenen daarvoor is dat de gewenste functie misschien als is geïmplementeerd, of dat er redenen kunnen zijn om het niet te implementeren. Handige alternatieve functies of oplossingen zouden er ook kunnen zijn.

Gedetailleerde technische bespreking van wijzigingen wordt het beste direct met de ontwikkelaars van OmegaT gevoerd. Voor dit doel bestaat een toegewijde mailinglijst voor ontwikkelaars.

Als een gebruiker eenmaal een goed geformuleerde wijziging of verbetering voor OmegaT heeft voorgesteld, bestaat er een gedefinieerde procedure voor de indiening bij het ontwikkelteam om te worden behandeld. Dit maakt het mogelijk om meerdere suggesties makkelijker te beheren. De procedure wordt een "RFE" (Request for Feature Enhancement) genoemd en wordt hier beheerd.

Letterlijk honderden RFE's zijn al gemaakt, en veel daarvan zijn ook al geïmplementeerd. Indienen van een RFE betekent echter niet dat de gewenste mogelijkheid of verbetering ook automatisch zal worden geïmplementeerd. Of het wel of niet wordt geadopteerd is ten eerste afhankelijk van het feit of het ontwikkelteam het een aanwinst vindt voor OmegaT, en ten tweede of één van de ontwikkelaars bereid is om de implementatie uit te voeren.

De ontwikkelaars van OmegaT, die allemaal vrijwilliger zijn, zouden mogelijk meer bereid zijn om een RFE te implementeren als het ontwikkelingswerk als is gefundeerd door de aanvrager. Sponsoren van de ontwikkeling heeft al geresulteerd in de aanvulling van bepaalde mogelijkheden. Als u bereid bent om voor het implementeren van de door u gewenste mogelijkheid te betalen, neem dan alstublieft privé contact op met het ontwikkelteam voor een offerte. Het is ook mogelijk om ontwikkelingen die zijn bijgedragen door externe ontwikkelaars in OmegaT te implementeren. Net als met vrije ontwikkelingen is echter nog steeds het principe van toepassing dat elke wijziging aan OmegaT ten goede moet komen aan de toepassing en zijn gebruikers.