Χορηγία

Χορηγία

Το μεγαλύτερο μέρος τής δουλειάς στο έργο OmegaT έχει γίνει εθελοντικά. Ωστόσο, ορισμένες λειτουργίες τού προγράμματος έχουν αναπτυχθεί από επαγγελματίες χορηγούς, που τις έχουν δωρίσει στην κοινότητα. Μέχρι σήμερα υπάρχουν οι εξής χορηγοί:

Balabit

CJ Translations

Doublet KK

e-lexica

Institut Laue-Langevin

Invantive

Επαμεινώνδας Σουφλερός (μετάφραση από την Αγγλική)