Andra OmegaT-resurser

Andra OmegaT-resurser

Verktyg

"Aligner" uppställningsverktyg Av Dmitri Gabinski. Skrivet i Python.
"Bligner" uppställningsverktyg Av Didier Briel. Skrivet i Python/Perl.
TMXMerger Java kommandotolksskript för att slå samman två eller fler TMX-filer. Av Henry Pijffers.
TMXCleaner Java kommandotolksskript för att ta bort "överflödiga" översättningssegment. Tar bort alla segment utan översättning, eller då målsegmentet är identiskt med källsegmentet. Av Henry Pijffers.
Extspell Extspell extern stavningskontroll. Av Marc Prior. Kräver tcl/tk och Aspell (båda finns gratis för alla plattformar).
Stripper Skript för att extrahera text för översättning från vanligt textfiler (t.ex. programkällkod) i OmegaT. Av Marc Prior; kräver tcl/tk.
TKount TKount texträkningsverktyg. Av Marc Prior. Kräver tcl/tk, Abiword och pdftotext. Har testats i Linux.
Ondiloto ONline DIctionary LOokup TOol. Kräver Linux, w3m och tcl/tk (båda kommer vanligtvis med Linux). Av Marc Prior.
Wordfast TMX file converter Konverterar översättningsminnen i TMX-format skapade i Wordfast till en form som kan läsas av OmegaT. Av Dmitri Gabinski.
stripIT macro Macro för att ta bort interna taggar från TMX-filer. Endast för äldre OmegaT-filer; OmegaT exporterar nu TMX-filer både med och utan interna taggar. Av Sonja Tomaskovic. 
OpenOffice.org segmentateringsmacron Möjliggör OmegaT att segmentera i meningar snarare än stycken. Endast som referens; denna funktion kommer nu med OmegaT. Av Benjamin Siband.
ReadMe Beskrivning av Benjamin Sibands segmenteringsmacron.

Övriga resurser

Utbildning OmegaT-kurs. Består av en studentmanual och instruktioner för utbildare för adaptering samt exempelresurser.
Ikoner Ett urval av alternativa ikoner för OmegaT.
Exempeltexter För att testa och demonstrera OmegaT.

Lokaliseringsresurser

Lokaliseringslager med TMX-filer TMX-filer från lokaliseringar av dokumentation för OmegaT och för denna sida, för användning av lokaliserare.
Denna webbplats Filerna till denna webbplats, i behändigt paket för den som skulle kunna tänka sig att lokalisera den.