Filosofia

Avoimen lähdekoodin filosofia

OmegaT on avoimen lähdekoodin sovellus ja projekti. Tämä tarkoittaa, että OmegaT:n lähdekoodi on vapaasti saatavilla ja että OmegaT-lisenssi antaa käyttäjille verrattain suuren vapauden sen käyttämiseen. Ohjelmaa voi käyttää ilmaiseksi, ja käyttäjät voivat vapaasti kopioida ohjelmaa ja jakaa sitä edelleen.

Tärkeä osa tätä vapautta on se, että käyttäjät voivat myös muokata ohjelman lähdekoodia. Käyttäjien vapaus muuttaa ohjelmaa omiin tarkoituksiinsa sopivaksi on avoimen lähdekoodin liikkeelle tärkeää, tärkeämpää kuin se, että käyttäjien ei tarvitse maksaa tästä. Englanniksi tätä ajattelutapaa kuvataan ilmaisulla "free as in speech, not free as in beer", eli vapaa kuin ilmaisunvapaus, ei ilmainen kuin olut.


OmegaT-projektin filosofia

OmegaT-projektissa on sama henki päällä. Käyttäjät voivat ladata ohjelman itselleen täysin vapaasti. Vastalahjaksi he voivat vapaasti vaikuttaa takaisin projektiin, ja heitä kannustetaan (mutta ei mitenkään pakoteta) tähän. Käyttäjät voivat itse valita, miten he vaikuttavat projektiin. Käyttäjä voi esimerkiksi kirjoittaa oman käyttöoppaansa tai tehdä oman OmegaT-esittelyvideon. Jos tuotos on projektin mielestä jollakin tapaa hyödyllinen, se todennäköisesti tarjotaan koko yhteisön käyttöön. Rutiinitehtävien parissa työskenteleville vapaaehtoisille annetaan mahdollisimman suuri vapaus päättää omista vaikutustavoistaan. OmegaT-projektin tämänhetkinen koordinaattori kuvaa tällaista vapaat kädet antavaa lähestymistapaa "delegoiduksi anarkiaksi".

Joillakin aloilla tarvitaan hieman koordinointia. Kuka tahansa voi esimerkiksi muuttaa OmegaT:n lähdekoodia ja lähettää muutokset kehitystiimille. Kehitystiimi sisällyttää ne OmegaT:hen kuitenkin vain siinä tapauksessa, että muutoksia pidetään hyödyllisinä OmegaT-käyttäjille. Näin varmistetaan, että käyttäjien edut pysyvät yllä, mikä on johtanut siihen, että OmegaT on saanut Softpedian 100 % FREE -takuun.


OmegaT:n kehitys

Niin OmegaT:n ohjelmointi kuin muutkin projektin osat tehdään vapaaehtoisten voimin. Kehitykset ja parannukset ovat nekin, aivan projektin filosofian mukaisesti, täysin käyttäjien harkinnassa. Projekti antaa paljon tilaa käyttäjien parannusehdotuksille, joilla he voivat vaikuttaa tulevaan kehitykseen.

Ensimmäinen käyttäjäfoorumi on OmegaT:n käyttäjien sähköpostilista. Tämä on OmegaT-yhteisön ykkössilmäterä. Uusia OmegaT-käyttäjiä kannustetaan tuomaan omia ehdotuksiaan esille täällä. Siellä selviää, onko toivottu toiminto jo käytössä tai miksi toimintoa ei voida toteuttaa. Toisilla käyttäjillä saattaa olla vaihtoehtoisia toimintoja ja ratkaisuja pulmiin.

Teknisen toteutuksen yksityiskohdat on parasta selvittää suoraan OmegaT:n kehittäjien kanssa. Tätä varten on olemassa oma kehittäjien sähköpostilistansa.

Käyttäjän muutos- tai parannusehdotus etenee tietyn menettelytavan mukaisesti kehitystiimin harkittavaksi. Menettelytavan ansiosta suuri ehdotusmäärä on helpommin hallittavissa. Menettelytapaa kututaan RFE:ksi (Request for Feature Enhancement) ja sitä käsitellään täällä.

RFE-ehdotuksia on tehty sadoittain, ja monet niistä on jo otettu käyttöön. RFE:n lähettäminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että toivottu toiminto tai muutos toteutetaan automaattisesti. Ehdotuksen hyväksyntä tai hylkäys riippuu ensiksi siitä, pitääkö kehitystiimi ehdotusta OmegaT:lle hyödyllisenä, ja toiseksi siitä, onko joku kehitystiimin jäsen halukas tekemään toteutuksen vaatiman työn.

OmegaT:n kehittäjät ovat kaikki vapaaehtoisia, ja he voivat olla halukkaampia toteuttamaan RFE-ehdotuksen, jos ehdottaja voi kustantaa kehitystyön. Kehitystyön sponsorointi on jo johtanut tiettyjen toimintojen lisäämiseen. Jos olet halukas kustantamaan haluamasi toiminnon, ota yhteyttä kehitystiimiin hinta-arviota varten. OmegaT:ssä on mahdollista ottaa käyttöön myös ulkopuolisten kehittäjien laatimia kehityksiä. Tällaisia muutoksia koskee sama periaate kuin vapaatakin kehitystyötä: Kaikkien muutosten on oltava hyödyllistä sekä ohjelmalle että sen käyttäjille.