Howto - Translating OmegaT into your language

OmegaT

HOWTO: Att översätta OmegaT till ditt språk

Översättning: allmänna anmärkningar

Med "vi" avses nedan OmegaT-projektgruppen. OmegaT-projektgruppen är inget företag eller formell juridisk person, det är bara en grupp av frivilliga inom OmegaT-projektet.

OmegaT är ett fritt översättningsverktyg med öppen källkod. Användargränssnittet och dokumentationen skrevs ursprungligen på engelska. Eftersom programmet är avsett för översättare över hela världen, och inte bara de engelskspråkiga delarna, är det lämpligt att dokumentationen (och om möjligt även programmet) finns tillgängligt på andra språk. Eftersom programmet inte säljs kommersiellt, utan laddas ner fritt, finns inga resurser att betala för översättningar. Istället hoppas de som är involverade inom OmegaT att översättningar görs tillgänglig i första hand av översättare som har provat OmegaT och är övertygade av dess värde för översättare.

Översättningsarbetet

Vid detta tillfälle består materialet som ska översättas av:

* Användargränssnittet (menyer, etc.)
* Användarmanualen (väldigt omfattande)
* Snabbstarten (en kort introduktion i att använda OmegaT)
* Readme-filen (ett dokument som innehåller allmän information om OmegaT)
* OmegaT-webbplatsen (troligen där du läser detta)

Översättare är fria att ta itu med så mycket eller så lite de har lust med. I synnerhet kan användarmanualen ta uppemot två veckor att översätta, så flera översättare kan dela på arbetet.

Tillvägagångssätt

1. Kontakta lokaliseringsansvarige, som kommer kunna berätta om eventuella specifika frågor om just ditt språk.

2. Gå med i OmegaT:s användargrupp (även kallad "OmT"). Under registreringsprocessen kommer du behöva skicka ett kort meddelande till gruppmoderatorerna, detta för att kunna skilja riktiga användare från spammare.

Efter att du registrerat dig, besök OmegaT:s Lokaliseringsplan på tech.groups.yahoo.com/group/omegat/database > OmegaT Lokaliseringsplan. Den här planen visar vilket översättningsarbete som redan gjorts på OmegaT, och vilka som för tillfället är under arbete. Om en lämplig del av arbetet för ditt språk inte påbörjats än, kan du skapa ett inlägg för att indikera att du tagit ansvar för det. Syftet med planen är att förhindra att två eller fer översättare arbetar på samma översättning utan att vara medvetna om det. För att förhindra att två eller fler översättare arbetar med samma språk samtidigt är det därför viktigt att du skapar ett inlägg när du påbörjar en översättning..

3. Även om det inte är nödvändigt, rekommenderar vi dig att du också går med i mailinglistan för lokaliserare av OmegaT (också känd som "OmT-l10n").

4. Ladda ner filerna för översättning. Lokaliseringsfilerna för OmegaT kan laddas ner här. Välj "Download" för paketet "Other - L10N projects". Du kommer att få välja mellan två olika paket för översättning., "Full" och "Minimal".

Det fulla paketet innehåller användarmanualen, snabbstartsinstruktionen, användargränssnittet och readme-filen. Det minimala paketet innehåller samma filer, utom användarmanualen. Du måste inte översätts ett helt paket; du kan t.ex. bara översätta användargränssnittet (Bundle.properties), eller bara snabbstartsinstruktionen.

Om du vill översätta webbsidan för OmegaT, kan du ladda ner paketet med filer här. (Observera: detta är de engelska filerna. Om du föredrar att översätta från ett annat språk som OmegaT redan översatts till, kan du kontakta lokaliseringskoordinatorn.

5. Det kan finnas äldre versioner av dokumentationen och/eller översättningsminnen (TMX-filer) tillgängliga för ditt språk som kan vara av nytta för din översättning. Ett lager av dessa filer kan laddas ner här, men det kan också vara värt att fråga på lokaliseringslistan (OmT-l10n) om någon har något referensmaterial som skulle kunna hjälpa dig.

6. Översätt de filer som du valt. Självklar skulle vi föredra att du använder dig av OmegaT för lokaliseringsarbetet. Du kan såklart använda dig av annan programvara om du så önskar.

Packa upp zip-arkiven i paketet du laddat ner. Uppackade är lokaliseringsfilerna redo att användas som OmegaT-projekt. Du behöver inte skapa ett OmegaT-projekt som du normalt sett gör.

Du har total frihet i hur du översätter. Du kan modifiera, ändra, lägga till eller ta bort information som du önskar. Om du har några frågor är OmT-l10n listan det bästa forumet att ställa dem.

Om du översätter ett dokumentet som innehåller GPL (GNU Public License) eller GFDL (GNU Free Documentation License), vänligen översätt dem inte. Först och främst för att licenserna bara är giltiga i original på engelska. En översättning kan ges i upplysande syfte, men den har ingen giltighet. Dessutom, om inte ditt språk är väldigt ovanligt, finns dokumenten antagligen redan i översättning. Leta på internet så hittar du antagligen översättningar.

Behåll översättningar av filer i deras ursprungliga format. Formatet bibehålls automatiskt om du använder OmegaT. Vi är tacksamma för alla översättningar, men det underlättar vårt arbete avsevärt om filerna returneras i samma format (och inte som Word-filer t.ex.).

7. Testa din översättning (frivilligt).

För att testa användargränssnittet:

Kör OmegaT från kommandotolken (MS-DOS fönstret) med följande kommando (om du är osäker på hur du gör detta, se användarmanualen för OmegaT)

     cd [full sökväg till OmegaT]
     java -jar OmegaT.jar resource-bundle=[namn på bundle med full sökväg]

där [full sökväg till OmegaT] är den fulla sökvägen till mappen som innehåller programmet OmegaT och [namn på bundle med full sökväg] är namnet på din översättning av resursbunten (bundle_en.properties, om du inte ändrat namnet) inklusive den fulla sökvägen till dess plats.

För att testa visning av snabbstarten vid start:

Skapa en undermapp med ISO-koden för språket till ditt operativsystem, och kopiera manualen till mappen. Kör sedan OmegaT som vanligt. (Om du har översatt till ett språk som inte är ditt operativsystems språk, se nedan, "Hur OmegaT hanterar lokaliserade versioner".)

8. Skapa en skärmdump av OmegaT på ditt språk. Detta är också frivilligt (och bara om du lyckats att köra OmegaT med ditt lokaliserade bundle, se ovan), men om du kan kommer det höja kvaliteten på din översättning. För att skapa en skärmdump av OmegaT:

I Windows XP:

Kör OmegaT och skapa en lämplig skärm för en skärmdump, t.ex. dialogen "Skapa nytt projekt"
Tryck Alt+PrintScreen
Öppna Paint <br> Klistra in
Arkiv/Spara som
Välj PNG-filtyp
Namnge bilden NewImage.png

Linuxanvändare kan använda ksnapshot för detta.

9. Skicka din översättning till lokaliseringskoordinatorn, som kommer vidarebefodra den till utvecklingsgruppen för att inkluderas i nästa version av OmegaT. Om du använt OmegaT eller annat översättningsverktyg, skicka också med översättningsminnet (TMX-filen) tillsammans med översättningen. Detta kommer underlätta uppdatering av din översättning i framtiden. Skicka INTE hela ditt OmegaT-projekt till lokaliseringskoordinatorn (han behöver inte flera uppsättningar av av hela projektet på sin hårddisk). Skapa istället två separata .zip eller tar.gz-filer, den ena innehållande måldokumenten, den andra TMX-filerna.

10. Glöm inte att uppdatera lokaliseringsplanen för OmegaT (se steg 2 ovan) för att visa att du fullbordat översättningen av en viss version eller dokument. Likaså om du av någon anledning övergett din översättning, uppdatera ditt inlägg i planen för att indikera detta. Detta möjliggör för för andra översättare att börja arbeta med dokumenten. Om du slutar innan du fullbordat översättningen, skicka gärna TMX-filerna för din översättning till lokaliseringskoordinatorn.

Hur OmegaT hanterar lokaliserade versioner

För närvarande känner OmegaT av ditt operativsystems språk. Programmet kör sedan användargränssnittet och/eller manualen på det språket, om det finns tillgängligt. Om ett användargränssnitt eller användarmanual inte finns tillgängligt på operativsystemets språk, visar OmegaT den engelska versionen som standard.

Om OmegaT innehåller en språkversion som du skulle vilja använda, men som inte är ditt operativsystems språk, kan du tvinga OmegaT att använda det önskade språket genom att ända körkommandot. Körkommandot kan hittas i filen "omegat" och/eller "omegat.bat" i mappen som innehåller programmet. Det normala kommandot är:

     java -jar OmegaT.jar

Ändra detta genom att lägga till alternativet för användarspråk och motsvarande språkkod, t.ex. i följande fall för franska:

    java -Duser.language=fr -jar OmegaT.jar

Copyrightfrågor

Det mesta av dokumentationen för OmegaT är licensierad för återanvändning under GNU Public License (GPL) eller GNU Free Documentation License (GFDL). Webbsidorna är inte licensierade för återanvändning. Du behöver inte bekymra dig om detta om du inte är speciellt intresserad av copyrightfrågor. Du kommer att stå som författare för ditt arbete och namngiven som delad copyrightinnehavar.

Tillbaka till Dokumentation
© Marc Prior, 2008