Howto - Spellingscontrole

OmegaT heeft een in-regelige spellingscontrole. Deze mogelijkheid maakt gebruik van de woordenboeken voor spelling die worden gebruikt in LibreOffice en OpenOffice.org. Woordenboeken zijn beschikbaar voor een groot aantal talen.

Installeren van nieuwe spellingscontrole vanuit OmegaT

Nieuwe woordenboeken voor spelling kunnen vanuit OmegaT worden geïnstalleerd in het dialoogvenster Opties > Spellingscontrole. Selecteer, in dit dialoogvenster, of maak een bestandsmap voor de woordenboeken op uw harde schijf. Dat is de map waar de bestanden voor de woordenboeken van de spelling worden geplaatst. (Verwar deze map niet met de map "dictionary" in projecten van OmegaT.) Selecteer dan de URL (websiteadres) van een online opslagplaats van waaruit het woordenboek of de woordenboeken moeten worden gedownload, en plak die URL in het veld "URL van online woordenboeken". Een lijst van URL's met opslagplaatsen wordt hieronder verschaft.

URL's van opslagplaatsen met woordenboeken voor spelling:

http://download.services.openoffice.org/files/contrib/dictionaries/
http://ftp.uni-kl.de/pub/OpenOffice/contrib/dictionaries/
http://ftp.plusline.de/OpenOffice/contrib/dictionaries/
http://ftp.nluug.nl/office/openoffice/contrib/dictionaries/
http://ftp.nluug.nl/office/openoffice/contrib/dictionaries/
http://linorg.usp.br/OpenOffice.org/contrib/dictionaries/
http://artfiles.org/openoffice.org/contrib/dictionaries/
http://artfiles.org/openoffice.org/contrib/dictionaries/
http://ftp.heanet.ie/mirrors/openoffice.org/contrib/dictionaries/
http://ftp.heanet.ie/mirrors/openoffice.org/contrib/dictionaries/
http://freebsd.csie.nctu.edu.tw/distfiles/openoffice.org1.1/
http://freebsd.csie.nctu.edu.tw/distfiles/openoffice.org1.1/
http://planetmirror.com/pub/OpenOffice/contrib/dictionaries/

Handmatig installeren van nieuwe woordenboeken voor spelling

In het dialoogvenster Opties > Spellingscontrole, selecteer of maak een map voor de bestanden van de woordenboeken op uw harde schijf.

Verkrijg de bestanden .dic en .aff van het woordenboek dat u wilt gebruiken, en plaats deze bestanden in deze map.

Naast de beschikbare in de opslagplaatsen hierboven zijn woordenboeken voor spelling beschikbaar als deel van de installaties voor LibreOffice en OpenOffice.org. LibreOffice en meer recente versies van OpenOffice.org gebruiken nu de indeling "extensions" voor deze woordenboeken, waarin de bestanden worden geleverd in een zip-archief dat de extensie .oxt heeft. Hernoem de bestandsextensie van .oxt naar .zip en gebruik een toepassing voor zip-archieven (zoals WinZip of 7Zip) om de bestanden .dic en .aff te extraheren om woordenboeken voor spelling in deze indeling te gebruiken.

De namen van de bestanden moeten corresponderen met de taalcode van uw doeltaal zoals die is gedefinieerd in het dialoogvenster Projecteigenschappen (Project > Eigenschappen). Indien u bijvoorbeeld ES-MX (Mexicaans Spaans) hebt geselecteerd als de doeltaal, moeten de bestanden voor de woordenboeken zijn genaamd es_MX.dic en es_MX.aff. Indien u slechts een Boliviaans-Spaans woordenboek beschikbaar hebt, met bijvoorbeeld de bestandsnamen es_BO.dic en es_BO.aff, kunt u deze bestanden hernoemen naar es_MX.dic en es_MX.aff en het woordenboek voor de spelling zal werken. (Het zal, natuurlijk, controleren op Boliviaans in plaats van op Mexicaans-Spaans!)

Checklist probleemoplossing

Controleer dat spellingscontrole is ingeschakeld in het dialoogvenster Spellingscontrole.

Als het automatisch installatieproces niet werkt: controleer of uw verbinding met internet werkt; als dat zo is, probeer dan een andere URL voor een opslagplaats. Controleer of u rechten om te schrijven hebt voor de map voor de woordenboeken voor de spelling die u hebt geselecteerd.

Controleer of de bestanden .dic en .aff voor uw taal aanwezig zijn in de map voor de woordenboeken voor spelling, en dat hun namen overeenkomen met de code voor de doeltaal.

Copyright Marc Prior 2009-2011