Vergroten van overeenkomsten en een-tot-vele overeenkomsten HowTo

Introductie

Deze HowTo beschrijft de functies van OmegaT voor automatisch vergroten van overeenkomsten en overeenkomsten een-tot-vele.

Vergroten

OmegaT gebruikt standaard automatisch vergroten van overeenkomsten. Dit betekent dat zodra een segment is vertaald, wordt dezelfde vertaling automatisch ingevoegd in alle identiekel segmenten. Als een segment al is vertaald en een identiek segment later in de tekst wordt gewijzigd, wordt het eerdere segment in lijn gebracht met het gewijzigde segment. Segmenten die meer dan één keer voorkomen worden in OmegaT omschreven als "niet-unieke segmenten".

Selecteren van Weergave > Niet-unieke segmenten markeren zorgt er voor dat alleen het eerste voorkomende item van een niet-uniek segment in zwart wordt weergegeven, en het tweede en volgende item grijs wordt weergegeven. Dit is handig als een vertaling wordt gecontroleerd, omdat alleen het eerste item van identieke segmenten gecontroleerd behoeft te worden. De gebruiker kan daarom onmiddellijk zien dat een grijs segment, anders dan zwart, al is gecontroleerd. (Als Opties > Weergave > "Inclusief het eerste niet-unieke segment bij markeren van niet-unieke segmenten" is geselecteerd, worden alle niet-unieke segmenten, inclusief het eerste, op deze manier gemarkeerd.)

U kunt de functie Automatisch vergroten uitschakelen met Project > Eigenschappen > en deselecteer het keuzevak "Automatisch vergroten van vertalingen" box. Dit heeft het effect van het maken van alternatieve vertalingen van alle instanties van niet-unieke segmenten (zie "Overeenkomsten één-tot-vele" hieronder).

Overeenkomsten één-tot-vele

In de meeste gevallen zal een vertaler de identieke segmenten binnen een project op dezelfde manier willen vertalen. Voor gevallen waar twee of meer identieke segmenten verschillende vertalingen behoeven, biedt OmegaT "overeenkomsten een-tot-vele".

OmegaT's functie Overeenkomsten een-tot vele gaat er eerst van uit dat identieke segmenten op dezelfde manier moeten worden vertaald. Deze vertaling wordt beschreven als de "standaard vertaling". Klik met rechts met de muis in het segment en selecteer "Alternatieve vertaling maken" om een vertaling te produceren die verschilt van de "standaard vertaling". Dit segment kan nu zoals gewenst worden vertaald zonder dat andere items ervan automatisch identiek daaraan gemaakt worden.

U kunt net zoveel "alternatieve vertalingen" hebben als u wilt voor identieke segmenten, maar er kan slechts één standaard vertaling zijn (of helemaal geen).

Klik met rechts met de muis en selecteer "Als standaard vertaling gebruiken" om van een alternatieve vertaling de standaard vertaling te maken. Dit zal de huidige vertaling de standaard vertaling maken. Alle andere items van hetzelfde segment die eerder de "standaard vertaling" waren zullen nu in lijn met deze vertaling worden gebracht.

Als u al een instantie van een niet uniek segment heeft vertaald en een andere instantie van het niet unieke segment de standaard vertaling wilt maken zonder de vertaling te wijzigen van de instantie die u al heeft vertaald, moet u eerst de status van het segment dat u al heeft vertaald instellen als "alternatieve vertaling" met behulp van "Alternatieve vertaling maken".

Verwijder eenvoudigweg de inhoud van het segment om de status "Alternatieve vertaling" van één enkel segment opnieuw terug in lijn te brengen met de "standaard vertaling". Dit heeft tegelijkertijd het effect van het verwijderen van de status "alternatieve vertaling"; de vertaling van het segment zal daarom terugkeren naar die van de standaard vertaling. De inhoud van een segment kan volledig worden verwijderd ofwel door middel van de sneltoetsen vor het toetsenbord Ctrl+A > Ctrl+X > Enter, door met rechts te klikken met de muis en het men-uitem Vertaling verwijderen, of eenvoudigweg de Delete-toets te gebruiken (herhaaldelijk).

Overzicht van opdrachten voor vergroten en overeenkomsten een-tot-vele

Geen (standaard gedrag): alle identieke segmenten worden automatisch op dezelfde manier vertaald.

Niet-unieke segmenten markeren: identieke segmenten worden in grijs gemarkeerd (wijzigt de weergave, maar niet het gedrag).

Alternatieve vertaling maken: maakt het segment uniek. Wijzigingen aan dit segment hebben geen effect op andere segmenten, noch beïnvloeden wijzigingen aan de "standaard vertaling" het.

Vertaling verwijderen: verwijdert de inhoud van het segment, ze zorgt er voor (wanneer Enter wordt ingedrukt) dat de standaard vertaling wordt ingevoegd.

Als standaard vertaling gebruiken: zorgt er voor dat het actieve segment de standaard vertaling wordt en daarom worden alle eerdere segmenten van de "standaard vertaling" in lijn gebracht met dit segment.

Punten om te onthouden

Voor sommige bestandstypes maakt OmegaT verschil tussen identieke segmenten door te verwijzen naar hun voorafgaande en volgende segmenten. Maken van een "alternatieve vertaling" is daarom afhankelijk van identieke segmenten die verschillende voorafgaande of volgende segmenten hebben. Waar twee segmenten ook identieke voorafgaande en volgende segmenten hebben (als bijvoorbeeld een gehele pagina tweemaal in de tekst voorkomt), kunnen zij in OmegaT niet op van elkaar verschillende wijzen worden vertaald, d.i. het is niet mogelijk om van één ervan een "alternatieve vertaling" te maken.

"Niet-unieke segmenten" betreffen zowel standaard als alternatieve vertalingen. Als consequentie daarvan worden segmenten die zijn gemarkeerd (met het grijze lettertype) als zijnde niet-uniek, gemarkeerd als niet-uniek ongeacht of daarvoor alternatieve vertalingen zijn gemaakt of niet.

Standaard gaat de opdracht Ga naar volgende niet-vertaalde segment (Ctrl+U) naar het volgende niet-vertaalde segment, en slaat in dat proces vergrote vertalingen over. Echter, als Opties > Bewerken (gedrag) > "Volgende niet-vertaalde segment stopt als er ten minste één alternatieve vertaling is" is geselecteerd en tenminste één alternatieve vertaling voor een niet-uniek segment is gemaakt, behandelt deze functie alle items van dat segment (zowel standaard als alternatieve vertalingen) als niet-vertaald, d.i. slaat ze niet over.

Copyright Marc Prior 2014