HowTo - De functie Voorbeeld "Priorview"

Achtergrond en principes

Priorview is een klein programma dat een functie Voorbeeld verschaft om te gebruiken met OmegaT. Bekijk de Preview Howto voor de achtergrond en principes. Deze HowTo beschrijft het gebruik van Priorview voor Windows en Linux. Als u Mac OSX gebruikt, kunt u hier een versie van Priorview voor Mac downloaden. De versie Mac OSX is nog niet gedocumenteerd en de informatie hieronder is daarop niet van toepassing.

Vereiste software

U heeft het volgende nodig om Priorview te gebruiken op Windows of Linux:

1. Een browser, specifiek ofwel:

2. Een programma om te converteren, specifiek ofwel:

3. Tcl/Tk

Bijna elke huidige versie van Tcl/Tk zal waarschijnlijk geschikt zijn, maar u moet zowel Tcl (de scripting interpreter) als Tk (de grafische component) hebben.

4. Priorview

Pak eenvoudigweg het zip-archief uit op een geschikte locatie op uw harde schijf om Priorview te installeren. Open, om Priorview te starten, een command prompt/terminal/console en typ:

cd pad

waar pad de volledige padnaam is van de map waarin u preview.tcl hebt geplaatst. Typ dan:

wish priorview.tcl

U kunt eenvoudig starten door een scriptbestand te schrijven,d.i. een platte-tekstbestand dat deze twee regels bevat.

Priorview gebruiken

Als alles goed is zou Priorview moeten verschijnen als het is opgestart zoals hierboven vermeld. Hierop, selecteer:

Wanneer u al deze hebt geselecteerd, zal de knop Start verschijnen. Indien geactiveerd start dit uw browser met een dummy-pagina die u instrueert om de functie automatisch vernieuwen in te stellen, wat u dan ook zou moeten doen, en om dan op Ctrl+s, Ctrl+d in OmegaT te drukken om automatisch bijwerken van de browser te starten.

Terwijl Priorview wordt uitgevoerd, kunt u:

Als Priorview echter eenmaal is gestart kunt u geen andere browser of programma voor conversie kiezen; deze opties zijn daarom na het starten verborgen. U moet Priorview sluiten en het opnieuw starten om een andere browser of programma voor conversie te selecteren.

De knop Quit sluit Priorview en verwijdert ook de tijdelijke bestanden die het maakt. (Andere methoden voor het sluiten van Priorview zullen de tijdelijke bestanden niet verwijderen.)

preview_ss.png

Een persbericht van de Europese Commissie (in indeling .odt) in OmegaT en daaronder de directe doeltekst weergegeven in Opera. Rechtsonder: het programma Priorview. De hier getoonde lay-out dient slechts als voorbeeld; u kunt natuurlijk de vensters schikken zoals u dat wilt.

Probleemoplossing

Als het pad naar de locatie van priorview.tcl spaties bevat, plaats het dan tussen aanhalingstekens, bijv.:

cd "C:\My Files\priorview"

Als Priorview niet wil starten:

Afhankelijk van de versie van Tcl/Tk die u hebt geïnstalleerd, dient u mogelijk het versienummer toe te voegen aan de opdracht wish, bijv.:

wish8.5 priorview.tcl

Let op Hoofd-/kleine letters.

Als het bestand dat wordt weergegeven in de browser niet wordt bijgewerkt, controleer dan het volgende:Copyright Marc Prior 2012