Howto - Translating OmegaT into your language

Vertalen: algemene opmerkingen

"We" verwijst hieronder naar het OmegaT-projectteam. Het projectteam van OmegaT is geen bedrijf of formele wettelijke entiteit, slechts een groep vrijwilligers die betrokken zijn bij het project OmegaT.

OmegaT is een gratis, open bron vertaalprogramma met vertaalgeheugen. De gebruikersinterface en documentatie werden origineel geschreven in het Engels. Omdat het programma is bedoeld voor vertalers over de gehele wereld en niet alleen in Engels sprekende landen, is het toepasselijk dat de documentatie (en, indien mogelijk, het programma zelf) beschikbaar is in andere talen. Echter, omdat we geen commercieel project zijn, hebben we geen budget om vertalingen uit te besteden. In plaats daarvan hopen zij die zijn betrokken bij het OmegaT-project dat vertalingen eerst en vooral ter beschikking worden gesteld door vertalers die OmegaT hebben geprobeerd en overtuigd zijn van de waarde er van voor de vertalers-gemeenschap als geheel.

Het vertaalwerk

Op het moment van schrijven bestaat het materiaal om te vertalen uit:

* De gebruikersinterface (menu's etc.)
* De gebruikershandleiding (zeer uitgebreid)
* De Gids Snel starten (een korte introductie om OmegaT te gebruiken)
* Het bestand Readme (een document dat algemene informatie over OmegaT bevat)
* De tutorial OmegaT for Beginner
* De OmegaT webpagina's (vermoedelijk waar u dit leest)

Vertalers zijn er vrij in om zo veel of zo weinig werk te doen als zij willen. In het bijzonder, de belangrijkste gebruikershandleiding vraagt ongeveer twee weken om te vertalen, en verscheidene vertalers zouden misschien het werk willen verdelen.

Procedure

1. Neem contact op met de relevante coördinator voor het werken aan de vertaling:
Voor de gebruikersinterface, gebruikershandleiding, Gids Snel starten en/of het bestand readme, neem contact op met de OmegaT Localization Coördinator.
Als u de OmegaT website en/of de Beginner's Tutorial wilt vertalen, neem dan contact op met de OmegaT Website Manager.

2. Wordt lid van de OmegaT gebruikersgroep (ook bekend als "OmT"). Gedurende het aanmelden zult u een kort bericht naar de moderators van de groep moeten sturen: dit om hen in staat te stellen onderscheid te maken tussen echte gebruikers en spammers.

Na het lid worden, bezoek dan het OmegaT lokalisatieplan. Dit plan geeft aan welk vertaal-/lokalisatiewerk al voor OmegaT is uitgevoerd, en welk werk momenteel wordt uitgevoerd. Indien een passend gedeelte van het werk voor uw taal nog niet is begonnen, kunt u een item maken in het plan om aan te geven dat u de verantwoordelijkheid voor dat gedeelte neemt. Het doel van het plan is om te voorkomen dat twee of meer vertalers werken aan dezelfde vertaling, zonder dat zij dit van elkaar weten (dubbele inspanning). Het is daarom zeer belangrijk om een item in het lokalisatieplan te maken als u begint met het werken aan een vertaling om te voorkomen dat twee of meer vertalers werken aan dezelfde vertaling.

3. Hoewel niet essentieel, adviseren wij om lid te worden van de OmegaT vertalers mailinglijst (ook bekend als "OmT-l10n").

4. Download de te vertalen bestanden.

Voor het OmegaT programma en documentatie zijn dat ofwel het pakket "Full" of het pakket "Minimal".

Het volledige pakket bevat de gebruikershandleiding, de gids Snelle start, het bronbestand voor de gebruikersinterface en het bestand LeesMij. Het minimale pakket bevat dezelfde bestanden als het volledige pakket, met uitzondering van de belangrijke gebruikershandleiding. U hoeft niet een compleet pakket te vertalen; u kunt, bijvoorbeeld, alleen de gebruikersinterface (Bundle.properties) vertalen, of alleen de gids Snelle start.

Als u de OmegaT webpagina's wilt vertalen, download dan het pakket website localization. (Opmerking: dit zijn de Engelstalige bestanden. Indien de voorkeur heeft om direct te vertalen vanuit een andere taal waarin OmegaT als is vertaald, neem dan contact op met de OmegaT webmaster.)

Vertalingen van de OmegaT gebruikersinterface en documentatie worden over het algemeen bijgewerkt in lijn met nieuwe uitgaven van OmegaT.

.

De website van OmegaT bevat bestanden in HTML- en, vanaf 2011, PHP-indeling. Vertalen van de laatste kan alleen in OmegaT als u de extensie .php registreert in het filter voor HTML en XHTML, en wel als volgt:

Opties > Bestandsfilters > Selecteer "HTML en XHTML" > Bewerken > Toevoegen > voer dan "*.php" in in de kolom "Patroon voor bronbestandsnaam".

Tenslotte is er de Beginner's Tutorial, hier beschikbaar.

5. Er kunnen vele oudere versies van de documentatie en/of vertaalgeheugens (TMX-bestanden) voor uw taal beschikbaar zijn die misschien handig zijn voor uw vertaling. Bestanden met vertaalgeheugens (TMX) van oudere vertalingen van OmegaT, de documentatie en de website kunnen worden gevonden in het gedeelte "Files" van de online gebruikersgroep. Het is het ook waard om te vragen op de lijst met vertalers (OmT-l10n) of iemand misschien referentiemateriaal heeft dat bruikbaar is voor uw vertaling.

6. Vertaal de bestanden die u heeft gekozen. Het is onnodig te zeggen dat wij er de voorkeur aan geven dat u OmegaT gebruikt voor het lokalisatiewerk van OmegaT. U kunt echter elke andere software gebruiken als u dat wilt.

Na het downloaden van het zip-archief van het pakket Full of Minimal of het pakket website localization, pak het archief uit. Voor de pakketten Full en Minimal (gebruikersinterface en documentatie), hoeft u niet zoals gewoonlijk een nieuw project te maken voor OmegaT, zoals u normaal gesproken zou doen in OmegaT: uitgepakt zijn de bestanden voor het vertalen van het programma OmegaT al een direct te gebruiken project van OmegaT. (Dat is niet het geval voor de bestanden van de vertaling voor de website.)

U bent geheel vrij in het vertalen. U kunt informatie naar uw eigen discretie aanpassen, corrigeren, toevoegen of verwijderen. Als u vragen hebt is de OmT-l10n lijst de beste plaats om ze te stellen.

Als het document, dat u vertaalt, het bevat, vertaal dan niet de GPL (GNU Public License) of de GFDL (GNU Free Documentation License). Ten eerste is alleen de originele Engelse tekst juridisch geldig. Een vertaling kan als informatie worden verschaft, maar het is niet juridisch geldig. Ten tweede, tenzij u een zeer ongewone taal beheerst, zijn beide documenten waarschijnlijk al vertaald. Zoek op het web en u zult waarschijnlijk de vertalingen vinden.

Behoud vertalingen van bestanden in hun originele opmaak, en wijzig de namen van de bestanden niet. De opmaak wordt automatisch behouden als u OmegaT gebruikt. We zijn dankbaar voor alle vertalingen, maar het maakt ons werk aanzienlijk eenvoudiger als de bestanden worden geretourneerd in dezelfde indeling (en niet als Word-bestanden bijvoorbeeld).

7. Test uw vertaling (optioneel).

De gebruikersinterface testen:

Start OmegaT vanaf de opdrachtregel (MS-DOSvenster) met de volgende opdrachten (als u niet zeker bent hoe u dit doet kijkt u in de gebruikershandleiding van OmegaT)

     cd [volledig pad naar OmegaT]
     java -jar OmegaT.jar resource-bundle=[naam van de bundel met het volledige pad]

waar [volledig pad naar OmegaT] het volledige pad is naar de map die het OmegaT-programma bevat, en [naam van de bundel met het volledige pad] is de naam van uw vertaling van de bronbundel (bundle_en.properties, tenzij u de naam hebt gewijzigd) inclusief het volledige pad naar zijn lokatie.

Het weergeven van de gids Direct starten testen bij opstarten:

Maak, in de map /docs/ van het programma OmegaT, een sub-map met de ISO-code van de taal van uw besturingssysteem (hernoem de bestaande map tijdelijk als die al bestaat), en kopieer de handleiding naar deze map. Start OmegaT hierna normaal. (Indien u hebt vertaald naar een taal die niet de taal van uw besturingssysteem is, kijk dan hieronder bij "Hoe OmegaT gelokaliseerde versies afhandelt".)

8. Produceer een schermafdruk van OmegaT in uw taal (na het vertalen van de gebruikersinterface). Dit is ook optioneel, maar als u er in bent geslaagd om OmegaT te starten met uw gelokaliseerde bundel, (zie boven), zal het de kwaliteit van uw vertaling verhogen. Start OmegaT en zoek een passend scherm voor een schermafdruk, zoals het dialoogvenster "Nieuw project maken", dat de typische paden weergeeft.

Kies het bestandstype .png

Noem de afbeelding NewImage.png

9. Lever uw bestand in bij de coördinator voor de vertaling, die het zal doorsturen naar het ontwikkelteam om het op te nemen in de volgende uitgave van OmegaT (gebruikersinterface en documentatie) of het uploaden naar de website (pagina's voor de website). Als u OmegaT of een ander CAT-programma gebruikte voor het werk, upload dan ook uw vertaalgeheugen (TMX-bestand) naar de opslagplaats voor gvertaal;geheugens in de online gebruikersgroep. Dit zal het bijwerken van uw vertaling in de toekomst enorm vereenvoudigen. Lever NIET uw gehele bestand van het gehele OmegaT-project in bij de lokalisatie coördinator (hij heeft geen meerdere kopieën van het gehele project nodig). Maak in plats daarvan liever twee afzonderlijke zip- of tar.gz-bestanden, één die alleen de vertaalde doeldocumenten bevat, en de ander die alleen de tmx-bestanden bevat.

10. Vergeet niet om het OmegaT Localization Plan bij te werken (zie Stap 2 van de procedure) om te laten zien dat u de vertaling hebt voltooid van een bepaald document/versie. Hetzelfde geldt als u, om wat voor reden dan ook, stopt met de vertaling, werk alstublieft wel uw iteme in het plan bij om dit weer te laten geven. Dit maakt het mogelijk om het betrokken document weer vrij te geven voor vertaling door een andere vertaler. Als u stopt voordat de vertaling compleet is, maak dan de TMX-bestanden voor het gedeelte dat u hebt gedaan en upload ze naar de opslagplaats voor vertaalgeheugens.

Informatie over auteursrechten

De meeste documentatie voor OmegaT is voor hergebruik gebracht onder de licentie GNU Public License (GPL) of GNU Free Documentation License (GFDL). De webpagina's hebben geen licentie voor hergebruik. U hoeft zich daar verder geen zorgen over te maken tenzij u in het bijzonder bent geïnteresseerd in zaken met betrekking tot auteursrechten. U zult worden vermeld als de auteur van uw werk en als gezamenlijk houder van het auteursrecht.

Copyright Marc Prior 2009-2014