Howto - Compiling OmegaT from the source code

Deze HOWTO beschrijft hoe OmegaT vanuit de broncode kan worden gecompileerd.

OmegaT wordt verschaft terwijl het al is gecompileerd voor een aantal platformen, inclusief een versie voor meerdere platformen. Gebruikers hoeven dan ook OmegaT niet zelf te compileren. Compileren van OmegaT is relevant voor ontwikkelaars die hun eigen aanpassingen in de code willen maken.

1. Download en installeer de Java Development Kit (JDK)

De Java Development Kit is vereist. Voor OmegaT 4.0 en later is geen aanvullende software vereist.

Eerdere versies van OmegaT vereisen Apache Ant.

U mag uw omgevingsvariabele JAVA_HOME hebben ingesteld om te verwijzen naar de locatie van de JDK.

2. Compileer de code

Open een venster voor de opdrachtregel (console, DOS-venster). Navigeer naar de hoofdmap van de broncode van OmegaT (de map die het bestand build.gradle bevat), bijv.

cd C:\My Documents\MyOmegat\OmegaT_<versie>_Beta_Source

OmegaT 4.0 of later

U kunt OmegaT direct starten vanaf de opdrachtregel met

gradlew run

Al dit alles is waar u in geïnteresseerd bent, kunt u doorgaan met stap 3a.

Doe, om het programma OmegaT en alle daarmee geassocieerde bestanden te bouwen, in plaats daarvan

gradlew installDist

De resultaten zijn te vinden in de build\install\OmegaT.

Oudere versies van OmegaT

Voer, vanuit de hoofdmap, Apache Ant uit door het uitvoerbare bestand van ant in te voeren. Het zou nodig kunnen zijn het volledige pad in te voeren, bijv.:

C:\Program Files\apache-ant-1.7.0-bin\apache-ant-1.7.0\bin\ant

Als de code succesvol compileert, zult u het bericht BUILD SUCCESSFUL zien. Indien niet zullen foutberichten worden weergegeven die (hopelijk) een idee geven over waar het probleem zich bevindt.

Als uw code succesvol is gecompileerd, is de gecompileerde OmegaT geplaatst in:

OmegaT_<versie>_Beta_Source\dist

Wijzig, nog steeds in uw venster van de opdrachtregel, naar die map, bijv. met:

cd C:\My Documents\MyOmegat\OmegaT_<versie>_Beta_Source\dist

en start OmegaT met:

java -jar OmegaT.jar

3a. 1ste voorbeeld van aanpassing: wijzigen van de kleur van het accentueren van segmenten

Open, in de map src/org/omegat/gui/editor, het bestand SegmentBuilder.java in een tekstbewerker.

Zoek naar de regels:

return Styles.createAttributeSet(fg, Styles.COLOR_GREEN, true, null);

en

b = Styles.COLOR_GREEN;

en vervang COLOR_GREEN door COLOR_BLUE.

Open, in de map src/org/omegat/util/gui, het bestand Styles.java in een tekstbewerker.

Zoek de regel

public static final Color COLOR_GREEN = new Color(192, 255, 192);

Vervang COLOR_GREEN door COLOR_BLUE en 192, 255, 192 door 225, 225, 255.

3b. 2e voorbeeld aanpassing: verhogen van het aantal weergegeven fuzzy overeenkomsten van vijf naar tien

Open, in de map /src/org/omegat/util, het bestand OConsts.java in een tekstbewerker.

Zoek naar de regels:

    /** Number of fuzzy matches to display */
    public static final int MAX_NEAR_STRINGS = 5;

en vervang = 5 door = 10.

Voor beide voorbeelden: compileer en test zoals boven beschreven.

Copyright Marc Prior 2011-2012