Howto - Translating OmegaT into your language

OmegaT

HOWTO: Prevođenje OmegaT na tvoj maternji jezik

Prevođenje: opšte napomene

Dole navedeni pojam "Mi" odnosi se na članove razvojnog tima projekta OmegaT. Razvojni tim projekta OmegaT ne predstavlja preduzeće ili nekakvo zakonski formalizovano tijelo; radi se o grupi dobrovoljaca koji se angažuju na projektu OmegaT.

OmegaT predstavlja slobodnu open-source alatku s memorijom za prevođenje. Na samom početku, korisničko sučelje i dokumentacija bili su napisani na engleskom jeziku. Pošto je ovaj program namijenjen prevodiocima širom svijeta, tj. ne koristi se samo u državama engleskog govornog područja, čini se pogodnim da njegova dokumentacija (te, shodno mogućnostima, i sam program) postoje i na ostalim jezicima. S druge strane, pošto se program daje na opštu ne-komercijalnu upotrebu, neka osnova za eventualno plaćanje prevoda i ne postoji. Umjesto toga, članovi OmegaT projekta se nadaju da će prevodioci koji su isprobali ovaj softver i uvjereni su u njegove vrijednosti, široj prevodilačkoj zajednici pružiti svoj dobrovoljni prijevod istoga.

Rad na prevođenju

U trenutku pisanja ovog teksta, materijal koji se treba prevesti, obuhvata:

* Korisničku radnu površinu (menije, itd.)
* Priručnik za korisnike (koji je zaista sveobuhvatan)
* "Vodič za brzi početak" (radi se o kratkom uputstvu za početak rada sa OmegaT)
* Opštu datoteku "readme" (radi se o dokumentu koji sadrži opšte informacije o OmegaT)
* Stranice OmegaT na Internetu (preko koga ih vjerovatno sad čitate)

Prevodioci imaju ličnu slobodu da se u većoj ili manjoj mjeri pozabave ovim poslom. Za prevođenje opšteg priručnika za korisnike sigurno će biti potrebno oko dvije sedmice rada, pa postoji realna mogućnost da ovaj posao između sebe podijeli čak i nekoliko prevodilaca.

Postupak

1. Stupite u vezu sa koordinatorom za lokalizaciju>. On će vam moći objasniti dodatne detalje koji se ev. mogu odnositi na prijevod ka vašem maternjem jeziku.

2. Pridružite se OmegaT korisničkoj grupi (poznata još i pod imenom "OmT"). Tokom procedure učlanjivanja potrebno je da pošaljete kratku poruku moderatorima mailing liste: svrha ovome je razlikovanje pravih korisnika od spamera.

Po učlanjenju, posjetite stranice Programa za lokalizaciju OmegaT na tech.groups.yahoo.com/group/omegat/database > OmegaT Localization Plan. U ovom planu prikazani su dosadašnji obim prevođenja/lokalizacije OmegaT, kao i radovi koji su u toku. Ako za vaš maternji jezik prevodilački proces još nije započet, možete se registrovati u listu prevodilaca, čime izjavljujete da na sebe preuzimate brigu oko predmetnog posla. Svrha ovog plana je da dva ili više prevodilaca ne rade na istom prijevodu (izbjegavanje udvostručenja napora) Da bi se izbjeglo da dva ili više prevodilaca rada jednovremeno na prijevodu ka jednom jeziku, vrlo je važno da, kad otpočnete s prevođenjem, prijavite svoju aktivnost u lokalizacijski plan.

3. Preporučujemo vam da se učlanite na mailing listu lokalizatora OmegaT, (poznatom još pod imenom kao: "OmT-l10n").

4. Preuzmite datoteke radi prevođenja. Datoteke namjenjene lokalizaciji samog programa OmegaT mogu se preuzeti odavde. Iz paketa "Other - L10N projects" izaberite "Download". Imaćete mogućnost izbora između dva paketa za preuzimanje, "Full" i "Minimal".

Cijeli paket sadrži priručnik za korisnike, vodič za brzi početak, korisničko sučelje i datoteku "readme". Minimalni paket sadrži sve datoteke kao cijeli paket, osim glavnog priručnika za korisnike. Ne morate prevađati cijeli paket; na primjer, možete samo prevesti korisničku radnu površinu (Bundle.properties) ili pak samo vodič za brzi početak.

Ukoliko imate namjeru prevesti internet stranice OmegaT, paket sa datotekama može se preuzeti odavde. (Napomena: datoteke su na engleskom jeziku. Ukoliko imate namjeru prevesti sa jezika na koji je OmegaT već lokalizovan, molimo vas da stupite u vezu sa koordinatorom za lokalizaciju.

5. Lako je moguće da na vašem jeziku postoje starije verzije dokumentacije i/ili memorije prevoda (datoteke TMX files). One vam mogu biti od koristi pri prevođenju. Arhiva tih datoteka se može preuzeti odavde. Takođe je korisno obratiti se s pitanjima oko ev. postojanja prevedenog materijala i preko mailing liste za lokalizaciju (OmT-l10n), što može biti od pomoći oko vašeg prevoda.

6. Prevedite datoteke koje ste izabrali. Možda ne moramo posebno napominjati da bismo voljeli da u radu na lokalizaciji koristite OmegaT. U svakom slučaju možete koristiti i drugi softver za prevođenje po izboru.

Otpakujte arhivne zip datoteke iz preuzetog cijelog ili minimalnog paketa. Po otpakivanju, datoteke za lokalizaciju programa POmegaT su već spremne u vidu prevodnog projekta OmegaT. Ne morate praviti novi projekat u OmegaT kao što se obično radi.

Imate potpunu slobodu u prevođenju. Po svom nahođenju možete mijenjati, popravljati, dodavati ili brisati informacije. Mailing lista OmT-l10n list predstavlja najbolje mjesto za postavljanje eventualnih pitanja.

Ukoliko dokument koji prevodite, sadrži i licence: GPL (GNU Public License) ili GFDL (GNU Free Documentation License) molimo vas da njih ne prevodite. Prije svega, jedino licence na engleskom jeziku imaju pravnu snagu. Njihov prijevod se može priložiti iz informativnih razloga, ali on nema pravnu snagu. I još jedna napomena: ukoliko vaš jezik ne pripada grupi jako rijetkih, postoji vjerovatnoća da su oba ova dokumenta već prevedena. Pretražite po internetu i vjerovatno ćete pronaći njihove prijevode.

Molimo da vaši prijevodi datoteka ostanu u izvornom formatu. Kad prevodite u OmegaT, formatacija automatski ostaje očuvana. Zahvalni smo za svaki mogući prevod, ali će nam posao biti znatno lakši, ukoliko nam se prevedene datoteke vraćaju u istom formatu (a ne, na primjer, kao datoteke Word sačinjene iz HTML-a).

7. Testirajte svoj prijevod (opciono).

Radi testiranja korisničke radne površine:

Pokrenite OmegaT sa komandne linije (MS-DOS prozor) pomoću sljedećih komandi (ako se ne snalazite, proučite u korisničkom priručniku OmegaT):

     cd [cijela putanja do OmegaT]
     java -jar OmegaT.jar resource-bundle=[ime paketa s cijelom putanjom]

gdje [cijelu putanju do OmegaT] predstavlja cijeli put do direktorijuma koji u sebi nosi program OmegaT i gdje [ime paketa s cijelom putanjom] predstavlja ime vašeg prijevoda resource paketa (bundle_en.properties, osim ako mu niste mijenjali naziv) uključujući i punu putanju do njegovog mjesta.

Radi testiranja prikazivanja vodiča za brzi početak:

Napravite pod-direktorijum sa ISO kodom jezika vašeg operativnog sistema, te iskopirajte priručnik u taj direktorijum. Potom normalno pokrenite OmegaT. (Ako ste prevađali na jezik koji nije jezik vašeg operativnog sistema, tada pogledajte niže na "Na koji način OmegaT radi sa lokaliziranim verzijama".)

8. Napravite sliku OmegaT na vašem jeziku. Ovo je takođe po slobodnoj volji (i samo pod uslovom da ste uspjeli startovati OmegaT u vašem lokalizacijskom paketu, pogledajte gore), ali ako ste u stanju da ovo izvedete, to će doprinijeti kvalitetu vašeg prijevoda. Radi pravljenja slike OmegaT u radu, uradite kako slijedi:

na Windows XP:

Pokrenite OmegaT i napravite potreban prozor za sliku u radu, na pr. dijalog "Napravi novi projekt' koji pokazuje tipične putanje
Pritisnite Alt+PrintScreen
Otvorite Paint (Meni Start, Programs, Accessories, Paint)<br> Ulijepite (Meni Edit/Paste, ili jednostavno: Ctrl+V)
File/Save as
Kao tip, izaberite PNG datoteku
Dajte ime slici NewImage.png

Korisnici na Linuxu mogu koristiti ksnapshot.

9. Svoju datoteku pošaljite koordinatoru lokalizacije, koji će je proslijediti razvojnom timu radi uključenja u sljedeće izdanje OmegaT. Ako ste u svom radu koristili OmegaT ili neku drugu "CAT" alatku, molimo da uz prevod takođe pošaljete i svoju memoriju prijevoda (datoteku TMX). Ovo će u daljem periodu, u ogromnoj mjeri pojednostaviti ažuriranje vašeg prijevoda. Molimo vas da NE DOSTAVLJATE cijeli projektni paket Omega T, koordinatoru za lokalizaciju (on nema koristi od višestrukih kopija cijelih projekata koji bi mu, inače, prepunjavali disk u računaru). Umjesto toga, načinite dvije odvojene datoteke tipa zip ili tar.gz, gdje će jedna sadržavati samo prevedene datoteke, a druga pak, tmx datoteke.

10. Ne ispustite iz vida da morate ažurirati situaciju na listi lokalizacijskih projekata "OmegaT Localization Plan" (radi uvida u to, pogledajte proceduru, poziciju 2) Tako ćete poslati obavještenje da je vaš rad na prijevodu određene dokumentacije ili verzije softvera, obavljen. Na isti takav način, ako iz bilo kojih razloga napustite rad na prijevodu, molimo da i to navedete u listi lokalizacijskih projekata. Na taj način, predmetni materijal može se predati na obradu nekom drugom prevodiocu. Ako obustavite dalji rad na prevođenju, molimo vas da sačinite tmx datoteke koje sadrže vaš prijevod i pošaljete ih lokalizacijskom koordinatoru.

Način prihvata lokalizacije u softveru OmegaT

U vrijeme pisanja ovih redova, OmegaT registruje zadani jezik operativnog sistema. Ako postoji prijevod na tom jeziku, softver u tom slučaju učitava korisničko sučelje i/ili uputstva za korisnika, ispisane u njemu. Ako korisnička radna površina ili priručnik za korisnike ne postoje u zadanom jeziku vašeg operativnog sistema, OmegaT u tom slučaju prikazuje zadanu osnovnu verziju na engleskom jeziku.

Ako u OmegaT postoji jezička verzija koju želite koristiti, ali taj jezik nije zadan u operativnom sistemu, možete forsirati da softver OmegaT koristi željenu verziju, tako što promijenite komandu kojom ga pozivate. Komanda za pozivanje može se naći u datoteci "omegat" i/ili "omegat.bat" u direktorijumu programa. Normalna komanda je slijedeća:

     java -jar OmegaT.jar

Izmjenićete je tako što ćete dodati opciju za korisnički jezik putem odgovarajućeg jezičkog koda, na pr. u slučaju francuskog jezika:

    java -Duser.language=fr -jar OmegaT.jar

Pitanja u vezi autorskih prava

Veći dio dokumentacije za OmegaT licenciran je za dalju upotrebu po licencama GNU Public License (GPL) ili GNU Free Documentation License (GFDL). Internet stranice nisu licencirane za dalju upotrebu. Ukoliko se iz nekih posebnih razloga zanimate za pitanja autorskih prava, ove informacije vam nisu od nekog posebnog značaja. Biće vam priznato autorstvo za vaš rad i vaše ime stajaće na spisku združenih vlasnika autorskog prava.

Nazad na Dokumentaciju
© Marc Prior, 2008