Howto - Spellchecking

Guía do corrector ortográfico de OmegaT

OmegaT ten un corrector ortográfico integrado. Esta característica emprega os dicionarios ortográficos usados en LibreOffice e OpenOffice.org. Hai dicionarios dispoñibles para múltiples idiomas.

Instalar novos dicionarios dende OmegaT

Poden instalarse novos dicionarios ortográficos dende OmegaT no menú Opcións > Verificación ortográfica. Neste menú, escolla ou cree un cartafol de dicionarios no seu disco duro. Este é o cartafol no que se almacenarán os ficheiros de dicionarios ortográficos. (Non confunda este cartafol co cartafol \xABdictionary\xBB nos proxectos de OmegaT.) Despois escolla a URL (dirección de sitio web) dun repositorio en liña do cal descargar o dicionario ou dicionarios, e pegue esta URL no campo \xABURL de dicionarios en rede\xBB. Debaixo hai unha lista de URLs de repositorios.

URLs de repositorios de dicionarios ortográficos:

http://download.services.openoffice.org/files/contrib/dictionaries/
http://openoffice.paris.fr/openoffice/contrib/dictionaries/
http://openoffice.osuosl.org/contrib/dictionaries/
http://ftp.uni-kl.de/pub/OpenOffice/contrib/dictionaries/
http://ftp.uni-erlangen.de/mirrors/openoffice/contrib/dictionaries/
http://ftp.fernuni-hagen.de/ftpdir/pub/mirrors/www.openoffice.org/contrib/dictionaries/
http://ftp.plusline.de/OpenOffice/contrib/dictionaries/
http://ftp.plusline.de/OpenOffice/contrib/dictionaries/
http://ftp.nluug.nl/office/openoffice/contrib/dictionaries/
http://ftp.nluug.nl/office/openoffice/contrib/dictionaries/
http://linorg.usp.br/OpenOffice.org/contrib/dictionaries/
http://ftp.uni-muenster.de/pub/mirrors/ftp.openoffice.org/contrib/dictionaries/
http://ftp.uni-http://openoffice.mirrors.tds.net/pub/openoffice/contrib/dictionaries/
http://openoffice.mirrors.tds.net/pub/openoffice/contrib/dictionaries/
http://artfiles.org/openoffice.org/contrib/dictionaries/
http://artfiles.org/openoffice.org/contrib/dictionaries/
http://ftp.heanet.ie/mirrors/openoffice.org/contrib/dictionaries/
http://ftp.heanet.ie/mirrors/openoffice.org/contrib/dictionaries/
http://freebsd.csie.nctu.edu.tw/distfiles/openoffice.org1.1/
http://freebsd.csie.nctu.edu.tw/distfiles/openoffice.org1.1/
http://planetmirror.com/pub/OpenOffice/contrib/dictionaries/
http://planetmirror.com/pub/OpenOffice/contrib/dictionaries/
http://ftp.riken.go.jp/pub/FreeBSD/distfiles/openoffice/
http://ftp.riken.go.jp/pub/FreeBSD/distfiles/openoffice/
http://openoffice.mirror.wrpn.net/contrib/dictionaries/
http://openoffice.mirror.wrpn.net/contrib/dictionaries/

Instalar novos dicionarios ortográficos de forma manual

No menú Opcións > Verificación ortográfica, escolla ou cree un cartafol de dicionarios no seu disco duro.

Obteña os ficheiros.dlc e .aff do dicionario que queira usar e póñaos neste cartafol.

Ademais de estar dispoñibles nos repositorios previamente citados, os dicionarios ortográficos tamén están dispoñibles nas instalacións de LibreOffice e OpenOffice.org. LibreOffice e as versións máis recentes de OpenOffice.org empregan o formato \xABextensions\xBB destes dicionarios, no cal os ficheiros están nun ficheiro comprimido coa extensión .oxt. Para empregar dicionarios ortográficos neste formato, terá que cambiar a extensión do ficheiro de .oxt a .zip e usar un programa de ficheiros zip (WinZip, por exemplo) para extraer os ficheiros .dlc e .aff.

O nome dos ficheiros correspóndese co código do idioma da súa lingua de chegada, tal e como se define no menú das propiedades do proxecto (Proxecto > Propiedades). Por exemplo, se seleccionou ES-MX (español de México) como o idioma de chegada, os ficheiros do dicionario deben chamarse es_MX.dic e es_MX.aff. Se só ten un dicionario de español de Bolivia dispoñible, cos nomes de ficheiro es_BO.dic e es_BO.aff, pode cambiar o nome destes ficheiros por es_MX.dic e es_MX.aff, e o dicionario ortográfico funcionará. (Por suposto, farán as correccións en español de Bolivia e non en español de México!)

Lista de comprobación de solución de problemas

Comprobe que a verificación ortográfica está activada no menú de verificación ortográfica.

Se o proceso de instalación automática no funciona: comprobe que a súa conexión a internet funciona. De ser así, probe cunha URL de repositorio diferente. Comprobe que ten permisos de escritura para o cartafol de dicionarios ortográficos que escolleu.

Comprobe que os ficheiros .dlc e .aff do seu idioma se atopan no cartafol, e que os seus nomes se corresponden co código da súa lingua.

Copyright Marc Prior 2009-2011