Howto - Translating OmegaT into your language

HOWTO: OmegaT:n kääntäminen omalle kielellesi

Yleisiä huomioita kääntämisestä

"Me" viittaa alla OmegaT-projektitiimiin. OmegaT-projektitiimi ei ole yhtiö tai oikeushenkilö, vaan ryhmä OmegaT-projektissa mukana olevia vapaaehtoisia.

OmegaT on ilmainen avoimen lähdekoodin käännösmuistisovellus. Käyttöliittymä ja dokumentaatio on alunperin kirjoitettu englanniksi. Ohjelma on tarkoitettu kääntäjille ympäri maailmaa, ei vain englanninkielisiin maihin, joten on tarkoituksenmukaista, että dokumentaatio (ja mahdollisuuksien mukaan myös itse ohjelma) olisi saatavilla muillakin kielillä. Koska ohjelmaa kuitenkin annetaan ilmaiseksi eikä myydä kaupallisesti, käännöksistä ei ole mahdollisuutta maksaa. Sen sijaan OmegaT-projektissa mukana olevat toivovat, että käännöksiä tekisivät ensisijaisesti OmegaT:tä kokeilleet kääntäjät, jotka ovat vakuuttuneet sen merkityksestä koko kääntäjäyhteisölle.

Käännöstyö

Tätä kirjoitettaessa käännettävä aineisto käsittää seuraavat:

* Käyttöliittymä (valikot jne.)
* Käyttöopas (erittäin kattava)
* Pika-aloitusopas (lyhyt esittely OmegaT:n käyttämiseen)
* Readme-tiedosto (sisältää yleistä tietoa OmegaT:stä)
* The OmegaT:n verkkosivut (joilta todennäköisesti luet tätä)

Kääntäjät voivat ottaa tehtäväkseen niin paljon tai niin vähän työtä kuin haluavat. Käyttöoppaan kääntämiseen menee noin kaksi viikkoa, ja voi olla hyvä jakaa työ useamman kääntäjän kesken.

Menettely

1. Ota yhteyttä lokalisaatiokoordinaattoriin, joka osaa kertoa, liittyykö kieleesi jotain erityistä huomioitavaa.

2. Liity OmegaT:n käyttäjäryhmään (joka tunnetaan nimellä "OmT"). Tilauksen aikana joudut lähettämään ryhmän moderaattoreille lyhyen viestin: näin he osaavat erottaa aidot käyttäjät roskapostittajista.

Liityttyäsi ryhmään käy katsomassa OmegaT:n lokalisointisuunnitelma osoitteessa tech.groups.yahoo.com/group/omegat/database > OmegaT Localization Plan. Suunnitelmassa näkyvät OmegaT:lle jo tehdyt sekä tekeillä olevat käännökset ja lokalisointi. Jos sopivaa työtä kielelläsi ei ole vielä aloitettu, voit tehdä suunnitelmaan merkinnän, josta näkyy, että olet ottanut sen vastuullesi. Suunnitelman tarkoituksena on estää kahta tai useampaa kääntäjää tekemästä toisistaan tietämättä samaa käännöstä (kaksinkertainen työ). Ettei useampi kääntäjä kääntäisi samaa kieltä samanaikaisesti, on erittäin tärkeää tehdä merkintä lokalisointisuunnitelmaan kun aloittaa käännöksen tekemisen.

3. OmegaT:n lokalisoijien postituslistalle (tunnetaan nimellä "OmT-l10n") liittyminen ei ole välttämätöntä, mutta suositeltavaa.

4. Lataa käännettävät tiedostot. Itse OmegaT-ohjelman lokalisointitiedostot voi ladata täältä. Valitse "Download" ja paketti "Other - L10N projects". Saat valittavaksi kaksi ladattavaa pakettia - "Full" ja "Minimal".

Full eli koko paketti sisältää käyttöoppaan, pika-aloitusoppaan, käyttöliittymän resurssinipun sekä readme-tiedoston. Minimal eli pieni paketti sisältää samat tiedostot lukuun ottamatta käyttöopasta. Pakettia ei tarvitse kääntää kokonaan, vaan voit esimerkiksi kääntää vain käyttöliittymän (Bundle.properties), tai vain pika-aloitusoppaan.

Jos haluat kääntää OmegaT:n verkkosivut, tiedostopaketin voi ladata täältä. (Huomio: paketissa ovat englanninkieliset tiedostot. Jos haluat kääntää jostain muusta kielestä, jolle OmegaT on jo käännetty, ota yhteyttä lokalisointikoordinaattoriin.

5. Kielelläsi voi olla saatavana vanhempaa dokumentaatiota ja/tai käännösmuisteja (TMX-tiedostoja), joista voi olla hyötyä kääntämisessä. Näiden tiedostojen raaka-arkiston voi ladata OmegaT:n verkkosivuilta osoitteesta www.omegat.org/files/tmx_repository/XX.zip, jossa XX on kielikoodi (esimerkiksi saksankielisten TMX-tiedostojen raaka-arkiston osoite on www.omegat.org/files/tmx_repository/de.zip). Kannattaa myös kysyä lokalisoijien sähköpostilistalla (OmT-l10n), onko kenelläkään aineistoa kääntämisen avuksi.

6. Käännä valitsemasi tiedostot. Luonnollisesti haluaisimme, että teet OmegaT:n lokalisoinnin käyttäen OmegaT:tä. Voit kuitenkin halutessasi käyttää muutakin ohjelmaa.

Pura lataamasi kokonaisen tai pienen paketin zip-arkistot. Purettuina OmegaT:n lokalisointitiedostot ovat käyttövalmis OmegaT-projekti. OmegaT-projektia ei tarvitse erikseen luoda kuten tavallisesti.

Voit kääntää täysin vapaasti. Voit harkintasi mukaan muuttaa, korjata, lisätä tai poistaa tietoa. OmT-l10n-lista on paras paikka esittää mahdolliset kysymykset.

Jos kääntämäsi dokumentti sisältää GPL (GNU Public License) tai GFDL (GNU Free Documentation License) -lisenssin, älä käännä sitä. Ensinnäkin siksi, että vain alkuperäinen englanninkielinen versio on laillisesti pätevä. Käännöksen voi tehdä tiedoksi, mutta sillä ei ole laillista pätevyyttä. Toiseksikin molemmat dokumentit on todennäköisesti käännetty kielellesi, ellei se ole erittäin harvinainen. Käännökset todennäköisesti löytyvät verkosta etsimällä.

Käännös tulisi pitää alkuperäisessä muodossaan. OmegaT:tä käytettäessä muotoilu säilyy automaattisesti. Olemme kiitollisia kaikista käännöksistä, mutta niiden palauttaminen samassa muodossa (eikä esimerkiksi Word-tiedostoina) helpottaa työtämme huomattavasti.

7. Voit halutessasi testata käännöksesi.

Käyttöliittymän testaaminen:

Käynnistä OmegaT komentoriviltä (MS-DOS-ikkuna) seuraavilla komennoilla (ellet ole varma, OmegaT:n käyttöoppaassa on ohjeet)

     cd [koko polku OmegaT:hen]
     java -jar OmegaT.jar resource-bundle=[nipun ja koko polun nimi],

jossa [koko polku OmegaT:hen] on koko polku OmegaT-ohjelman sisältävään kansioon ja [nipun ja koko polun nimi] on resurssinipun käännöksen nimi (bundle_en.properties, ellet ole muuttanut nimeä), joka sisältää koko polun sen sijaintiin.

Käynnistettäessä avautuvan pikaoppaan testaaminen:

Luo alikansio, jolla on käyttöjärjestelmäsi kielen ISO-koodi, ja kopio opas tähän kansioon. Käynnistä sitten OmegaT tavalliseen tapaan. (Jos olet kääntänyt muulle kuin käyttöjärjestelmäsi kielelle, katso alempaa kohta "Lokalisoitujen versioiden käsittely OmegaT:ssä").

8. Ota kuvakaappaus OmegaT:stä omalla kielelläsi. Tämänkin voit tehdä halutessasi (ja vain jos pystyt käynnistämään OmegaT:n lokalisoimallasi nipulla - katso yllä), mutta käännöksestä tulee parempi, jos sen mukana on kuvakaappaus. Kuvakaappaus OmegaT:stä otetaan seuraavasti:

Windows XP:ssä:

Käynnistä OmegaT ja ota ruudulle sopiva kuva kuvakaappausta varten, esimerkiksi uuden projektin luomisen valintaikkuna, jossa näkyvät tyypilliset polut
Paina Alt+PrintScreen
Avaa Paint (Käynnistä-valikko, Kaikki ohjelmat, Apuohjelmat, Paint)<br> Liitä (Muokkaa-valikko/Liitä, tai vain Ctrl+V)
Tiedosto/Tallenna nimellä
Valitse tiedostotyyppi PNG
Anna kuvan nimeksi NewImage.png

Linux-käyttäjät voivat käyttää tähän ksnapshotia.

9. Toimita tiedosto lokalisaatiokoordinaattorille, joka välittää sen kehitystiimille. Se sisällytetään OmegaT:n seuraavaan versioon. Jos olet tehnyt käännöksen käyttäen OmegaT:tä tai jotain muuta CAT-ohjelmaa, lähetä käännöksen mukana myös käännösmuisti (TMX-tiedosto). Se helpottaa huomattavasti käännöksen päivittämistä vastaisuudessa. ÄLÄ lähetä lokalisaatiokoordinaattorille koko OmegaT-projektitiedostoa (hän ei kaipaa monikertaisia kopioita koko projektista kiintolevynsä tukkeeksi). Luo mieluummin kaksi erillistä zip- tai tar.gz-arkistoa, joista toisessa on vain kohdedokumentit ja toisessa tmx-tiedostot.

10. Muista päivittää OmegaT:n lokalisaatiosuunnitelmaan (menettelyn kohta 2), että olet tehnyt tietyn dokumentin tai version käännöksen. Päivitä suunnitelmaan myös tieto kääntämisen jättämisestä kesken jostain syystä. Sitten dokumentti on vapaa jonkun toisen käännettäväksi. Jos keskeytät kääntämisen, luo kuitenkin tmx-tiedostot siitä, mitä olet tehnyt, ja lähetä ne lokalisaatiokoordinaattorille.

Lokalisoitujen versioiden käsittely OmegaT:ssä

Tätä kirjoitettaessa OmegaT tunnistaa käyttöjärjestelmäsi kielen. Se lataa käyttöliittymän ja/tai käyttöoppaan tällä kielellä, jos se on saatavana. Ellei käyttöliittymää tai käyttöopasta ole saatavana käyttöjärjestelmän kielellä, OmegaT näyttää oletuksena englanninkieliset versiot.

Jos haluat käyttää OmegaT:tä jollain muulla saatavana olevalla kielellä kuin käyttöjärjestelmäsi kielellä, OmegaT:n voi pakottaa siihen muuttamalla käynnistyskomentoa. Käynnistyskomento on "omegat" ja/tai "omegat.bat" -tiedostossa ohjelman sisältävässä kansiossa. Tavallinen komento on:

     java -jar OmegaT.jar

Komentoon lisätään kielivaihtoehto ja vastaava kielikoodi, esimerkiksi ranskan kielelle:

    java -Duser.language=fr -jar OmegaT.jar

Tekijänoikeudet

Suurin osa OmegaT:n dokumentaatiosta on lisensoitu käytettäväksi GNU Public License (GPL) tai GNU Free Documentation License (GFDL) -lisenssillä. Verkkosivuja ei ole lisensoitu käytettäviksi. Tämä koskee vain erityisesti tekijänoikeuksista kiinnostuneita. Dokumentaation tekijät nimetään työnsä tekijöiksi ja tekijänoikeuden haltijoiksi.

Takaisin dokumentaatioon
© Marc Prior, 2008