Miten tämä tehdään? – Vienti OmegaT:stä Trados uncleaned RTF -muotoon

Marc Prior - Linux

HOWTO: Tiedostojen vienti OmegaT:sta Tradosin kaksikieliseen RTF-muotoon

Tässä HOWTO-ohjeessa kerrotaan, miten OmegaT-projektista luodaan kaksikielinen RTF-tiedosto. Tämä tiedostomuoto voi olla kätevä välimuoto muiden CAT-työkalujen, erityisesti Tradosin ja Wordfast Classicin, käyttäjille.

Huomattavaa:

Tätä koodi/aliohjelmayhdistelmää ei ole vielä testattu perusteellisesti (alustavasti on kuitenkin saatu lupaavia tuloksia).

Komentosarja on saatavilla vain Windows-alustalle.

Sen voi avulla kääntäjä voi vain luoda (eli toimittaa) Tradosin kaksikielisiä tiedostoja. Sen avulla ei voi "kääntää" asiakkaan toimittamia kaksikielisiä tiedostoja

1. Syötä Tradosin segmenttirajoittimet.

Kun haluat luoda kaksikielisen OpenOffice.org-tiedoston, joka sisältää Tradosin segmentinrajoittimet, sulje OmegaT-projekti ja aja sitten projektin project_save.tmx-tiedostossa seuraava AutoIt-komentosarja (tarvitsee Windowsin).

http://www.leuce.com/tempfile/omtautoit/uncleanifyTMX.zip

2. Kohdedokumenttien luominen

Luo kohdedokumentit tavalliseen tapaan ja muunna tiedosto Microsoft Word -muotoon.

3. Määritä tyylit rajoittimille

Aja Microsoft Wordissa seuraava makro sopivien tyylien määrittämiseksi kohdedokument(e)ille:

Private Sub AddTw4winStyles()
On Error Resume Next
Dim sMark, sInt, sExt As Style
Set sMark = ActiveDocument.Styles.Add(Name:="tw4winMark", _
    Type:=wdStyleTypeCharacter)
With sMark.Font
  .Name = "Courier"
  .Size = 11
  .Hidden = True
  .Subscript = True
  .ColorIndex = wdViolet
End With
Set sInt = ActiveDocument.Styles.Add(Name:="tw4winInternal", _
    Type:=wdStyleTypeCharacter)
sInt.LanguageID = wdNoProofing
With sInt.Font
  .Name = "Courier"
  .Size = 11
  .ColorIndex = wdRed
End With
Set sExt = ActiveDocument.Styles.Add(Name:="tw4winExternal", _
    Type:=wdStyleTypeCharacter)
sExt.LanguageID = wdNoProofing
With sExt.Font
  .Name = "Courier"
  .Size = 11
  .ColorIndex = wdGray50
End With
End Sub

Takaisin dokumentaatioon
© Marc Prior, 2009