Howto - Spellchecking

OmegaT umí využít funkci kontroly pravopisu. Tato vlastnost zajistí využití slovníků pro kontrolu pravopisu, které jsou využívány v rámci programů LibreOffice a OpenOffice.org. Slovníky jsou dostupné pro celou řadu jazyků.

Instalace nového slovníku pro kontrolu pravopisu z prostředí OmegaT

Nový slovník pro kontrolu pravopisu můžete instalovat přímo z prostředí OmegaT přes dialogové okno Možnosti > Kontrola pravopisu. V zobrazeném dialogovém okně vyberte nebo vytvořte na svém disku adresář pro soubory slovníku. Toto je adresář, ve kterém budou umístěny soubory slovníků pro kontrolu pravopisu. (Nezaměňujte tento adresář s adresářem „dictionary“ („slovník“) uvnitř projektů OmegaT.) Pak vyberte URL (webovou adresu) nějakého online úložiště, odkud se stáhne slovník nebo slovníky, a vložte tuto URL do políčka „URL online slovníků“. Seznam URL úložišť se nachází níže.

Linky k úložištím slovníků pro kontrolu pravopisu:

http://download.services.openoffice.org/files/contrib/dictionaries/
http://ftp.uni-kl.de/pub/OpenOffice/contrib/dictionaries/
http://ftp.plusline.de/OpenOffice/contrib/dictionaries/
http://ftp.nluug.nl/office/openoffice/contrib/dictionaries/
http://ftp.nluug.nl/office/openoffice/contrib/dictionaries/
http://linorg.usp.br/OpenOffice.org/contrib/dictionaries/
http://artfiles.org/openoffice.org/contrib/dictionaries/
http://artfiles.org/openoffice.org/contrib/dictionaries/
http://ftp.heanet.ie/mirrors/openoffice.org/contrib/dictionaries/
http://ftp.heanet.ie/mirrors/openoffice.org/contrib/dictionaries/
http://freebsd.csie.nctu.edu.tw/distfiles/openoffice.org1.1/
http://freebsd.csie.nctu.edu.tw/distfiles/openoffice.org1.1/
http://planetmirror.com/pub/OpenOffice/contrib/dictionaries/

Ruční instalace nových slovníků pro kontrolu pravopisu

V dialogovém okně Možnosti > Kontrola pravopisu vyberte nebo vytvořte na svém disku adresář pro soubory slovníku.

Získejte soubory .dic a .aff slovníku, který chcete použít a vložte tyto soubory do tohoto adresáře.

Krom toho, že tyto soubory jsou dostupné z výše zmíněných úložišť, slovníky pro kontrolu pravopisu jsou také dostupné jako část instalace LibreOffice a OpenOffice.org. LIbreOffice a novější verze OpenOffice.org teď používají formát "rozšíření" pro tyto slovníky, ve kterých jsou soubory dodávány v archivu zip s koncovkou .oxt. Abyste mohli použít slovníky tohoto formátu, přejmenujte koncovku souboru z .oxt na .zip a programem na zpracování zip archivů (např. WinZip) vyextrahujte soubory .dic a .aff.

Jména těchto souborů musí odpovídat jazykovému kódu vašeho cílového jazyka, jak je to určeno v dialogovém okně Vlastnosti projektu (Projekt > Vlastnosti...). Například, pokud jste si vybrali ES-MX (mexická španělština) jako cílový jazyk, musí být soubory slovníku pojmenovány ‚es_MX.dic‘ a ‚es_MX.aff‘. Pokud máte ale dostupný jen slovník s bolivijskou španělštinou, s názvy souborů es_BO.dic a es_BO.aff , můžete tyto soubory přejmenovat na es_MX.dic a es_MX.aff a kontrola pravopisu bude fungovat. (Bude, ale ovšem bude provádět kontrolu bolivijské a ne mexické španělštiny!)

Řešení problémů

Zkontrolujte, jestli je povolena kontrola pravopisu v dialogovém okně kontroly pravopisu.

Pokud nefunguje automatická instalace slovníku: zkontrolujte zda vaše připojení k internetu funguje; pokud ano, zkuste jinou URL adresu. Zkontrolujte, jestli máte práva k zápisu pro vybraný adresář obsahující soubory slovníku kontroly pravopisu.

Zkontrolujte, zda se v adresáři pro slovníky kontroly pravopisu vyskytují soubory .dic a .aff pro váš jazyk, a jestli jejich názvy odpovídají kódu cílového jazyka.

Copyright Marc Prior 2009-2011