Howto - Adding a preview function to OmegaT

Pozadí

Nejmodernější nástroje CAT zobrazují text spíše ve formě segmentů než v jejich konečném rozložení a formátování. Ačkoliv toto má spoustu výhod, překladateli se může hodit možnost, když by mohl vidět konečné rozložení a formátování textu již během překladu. Z tohoto důvodu poskytují mnohé CAT nástroje funkci náhledu, která ukazuje rozložení a formátování i bez toho, aby překladatel musel vytvářet cílové dokumenty a otvírat je v oddělené aplikaci (obvykle textový procesor). OmegaT nemá integrovanou funkci náhledu, ale je možné poskytnout téměř stejnou funkci za použití dodatečného softwaru. Tento návod popisuje obecné zásady pro nastavení funkce náhledu.

Zásady

V ideálním případě by zobrazovací doplněk měl dělat dvě věci:

Prohlížeč

Když překládáte soubory .html, vhodným řešením je použít internetový prohlížeč s automatickým obnovováním a tím dosáhnete funkce náhledu. Příklady prohlížečů s automatickým obnovováním:

Možná nebudete chtít použít svůj běžný prohlížeč pro zobrazování náhledu, budete jej chtít využít k rešerši na internetu místo toho, abyste pořád museli překlikávat mezi panely, pak tedy instalujte další prohlížeč, který bude plnit funkci náhledu.

Po té, co si vyberete a instalujete vhodný prohlížeč (anebo požadovaný doplněk), otevřete přeložený soubor z adresáře /target ve vašem projektu:

Dále povolte automatické obnovování. Jak ve Firefoxu, tak v Opeře, je možno toto aktivovat kliknutím pravým tlačítkem myši v přeloženém souboru .thml, který je otevřen, a vyberte Obnovyt každých (Reload every) > vyberte požadovaný interval (např. 5 sekund).

Nyní tedy máte funkci náhledu. Zobrazení se aktualizuje po té, co uložíte projekt a zadáte vytvořit přeložené dokumenty v prostředí OmegaT pomocí Ctrl+s, Ctrl+d. Změna bude viditelná po zpoždění, nejpozději po takovém intervalu, který jste zadali (plus čas, který potřebuje OmegaT k uložení a vytvoření cílových souborů). Váš prohlížeč nebude automaticky posouvat text na pozici, kde zrovna překládáte; toto musíte dělat sami. Ale minimálně zůstane na stejném místě v textu, které zobrazoval při aktualizaci.

Náhled souborů textových procesorů

Otevřít přeložený cílový soubor v prohlížeči je snadné, když se u zdroje jedná o formát .html, ale překlady se více týkají souborů textových procesorů, které jsou u zpracování v OmegaT běžně zastoupeny formáty .docx nebo .odt. I tady můžete použít popsané řešení s prohlížečem k nahlížení obsahu těchto souborů, ale budete také potřebovat za a) konvertor ke konvertování souborů z formátu .html a za b)nástroj k automatickému spouštění konvertoru, tak abyste nemuseli konvertovat tyto soubory ručně.

Zde jsou popsány dva programy, které lze jako konvertory použít: Abiword a LibreOffice.

Abiword a LibreOffice jsou oba textové procesory a kancelářské balíky. Oba jsou zdarma, dostupné pro množství různých platforem, můžete konvertovat soubory .docx a .odt na formát .html.

Abiword je poměrně malý soubor ke stažení a má svižný chod. Má funkci příkazového řádku pro konvertování souborů .docx a .odt na formát .html. Pro uživatele Linuxu je instalace velmi jednoduchá a pro uživatele Windows také dosti jednoduchá. Stáhněte si Abiword zde.

LibreOffice je komplexní kancelářský balík podobný Microsoft Office. Lze jej využít ke konvertování souborů .docx a .odt na formát .html, ale aby to šlo přes příkazový řádek, bude zapotřebí rozšíření Unoconv. LibreOffice si stáhněte zde; Rozšíření Unoconv si stáhněte zde.

Jakmile budete mít nainstalováno buď Abiword nebo kombinaci LibreOffice+Uniconv, můžete konvertovat cílové soubory vyprodukované OmegaT na formát .html tak, aby byly dostupné pro prohlížeč. Nezapomeňte, že nejprve se musí uložit v OmegaT a vytvořit přeložené dokumenty, pak spustit konverzní nástroj, pak počkat až se aktualizuje náhled v prohlížeči.

Existuje spousta způsobů, jak tohoto dosáhnout, ale jedno praktické řešení nabízí použití skriptu, který „očekává“ změny v přeložených souborech vyprodukovaných v OmegaT a pak, jakmile detekuje změnu, automaticky spustí nástroj, který konvertuje soubory na formát .html tak, aby je bylo možno zobrazit v internetovém prohlížeči. Schématické znázornění je níže:

preview_flow.png

Příklad skriptu, který dosáhne popsané funkce je popsán v části Návod: Priorview.Copyright Marc Prior 2012