Howto - Translating OmegaT into your language

Překlad: všeobecné poznámky

„My“ v následujícím textu označuje tým projektu OmegaT. Tým projektu OmegaT není společnost nebo formální právní subjekt, jen skupina dobrovolníků podílejících se na projektu OmegaT.

OmegaT je svobodný, open-source program využívající technologie překladové paměti. Uživatelské rozhraní a dokumentace byli původně napsané v angličtině. Program je určený pro překladatele na celém světě a ne jen v anglicky mluvících zemích, proto je vhodné aby dokumentace (a podle možností i samotný program) byli dostupné i v jiných jazycích. Nicméně protože nejsme komerční projekt, tak nemáme rozpočet na odměny překladatelům. Ti, kteří se podílejí na projektu OmegaT spíše doufají, že překlady poskytují nejprve a především překladatelé, kteří již vyzkoušeli aplikaci OmegaT a jsou přesvědčeni o její hodnotě pro překladatelskou komunitu jako celek.

Překladatelská práce

V době psaní tohoto textu obsahuje materiál, který je potřebné přeložit, tyto části:

* Uživatelské rozhraní (menu atd.)
* Uživatelská příručka (velmi obsáhlá)
* Stručný průvodce „Instant start“ (krátký úvod k používání OmegaT)
* Soubor čtimě (readme) (dokument, který obsahuje všeobecné informace o OmegaT)
* Návod pro začátečníky
* Webové stránky OmegaT (pravděpodobně je právě čtete online)

Překladatelé mohou přeložit z této práce tolik, kolik si k překladu vyberou. Zejména pak překlad hlavní uživatelské příručky zabere přibližně dva týdny, je tudíž možné práci rozdělit mezi několika překladateli.

Postup

1. Kontaktuje se příslušný koordinátor překladatelské práce:
Pro uživatelské prostředí, uživatelskou příručku, Stručného úvodního průvodce anembo soubor readme (ctime) kontaktujte prosím koordinátora lokalizace OmegaT.
Pokud chcete překládat webové stránky OmegaT anebo návod pro začátečníky, kontaktujte prosím správce webové stránky OmegaT.

2. Přidejte se k uživatelské skupině OmegaT (známé též jako „OmT“). Během procesu registrace budete muset poslat krátkou zprávu skupině moderátorů: to je proto, aby mohli odlišit skutečné uživatele od spamerů.

Až se připojíte, navštivte Lokalizační plán OmegaT Localization Plan. Tento plán ukazuje jaká překladatelská/lokalizační práce už byla pro OmegaT učiněna, a jaká práce právě probíhá. Pokud pro Váš jazyk ještě nebyl započatý vhodný kus práce, můžete provést v plánu záznam, abyste ukázali, že jste za ni převzali odpovědnost. Účelem plánu je předejít tomu, aby dva nebo více překladatelů pracovali na stejném překladu bez toho, aby si toho byli vědomi (duplikace úsilí). Jakmile začnete pracovat na překladu, je velmi důležité, abyste udělali záznam v lokalizačním plánu, aby se tak předešlo, že by dva či více překladatelů pracovalo ve stejném čase na stejném jazyce.

3. I když to není nutné, přesto doporučujeme, aby jste se též přihlásili do emailové konference lokalizátorů OmegaT (známé též jako "OmT-l10n")

4. Stáhněte si soubory na překlad.

Pro OmegaT program a dokumentaci, tyto soubory jsou buď jako „plný“ („Full“) balík nebo „minimální“ („Minimal“) balík.

Plný balík obsahuje uživatelskou příručku, rychlou úvodní příručku, zdrojový balíček uživatelského rozhraní a soubor čtimě (readme). Minimální balík obsahuje stejné soubory jako plný balík, mimo hlavní uživatelskou příručku. Nemusíte překládat celý balík; můžete například přeložit jen uživatelské rozhraní (Bundle.properties), nebo jen stručný úvodní tutoriál.

Pokud chcete překládat webové stránky OmegaT, stáhněte si lokalizační balík webové prezentace. (Poznámka: toto jsou anglické soubory. Pokud upřednostňujete překlad z jiného jazyka, do kterého byla aplikace OmegaT již lokalizována, prosím kontaktujte webmastera OmegaT).

Překlady uživatelskéh prostředí OmegaT a dokumentace jsou obecně aktualizovány v kroku nového vydání OmegaT.

.

Webová prezentace OmegaT obsahuje soubory ve formátu HTML a od roku 2011 také v PHP. Aby šlo překládat PHP v OmegaT, musíte registrovat koncovkku .php ve filtrech HTML a XHTML, a to následovně:

Možnosti > Filtry souborů > vyberte „Soubory HTML a XHTML“ > Editovat... > Přidat... > pak vložte „*.php“ do pole „Vzor názvu zdrojového souboru“.

A nakonec soubory pro Návod pro začátečníky jsou dostupné zde.

5. K dispozici mohou být starší verze dokumentace anebo překladových pamětí (souborů TMX) pro Váš jazyk, které by byly užitečné pro Váš překlad. Soubory s překladovou pamětí (TMX) starších lokalizací OmegaT, dokumentaci a webovou prezentaci nejdete v části „Files“ („Soubory“) v online uživatelské skupině. Stojí za to zeptat se v konferenci pro překladatele lokalizátory (OmT-l10n), zda-li někdo nemá nějaký referenční materiál, který by mohl ulehčit Váš překlad.

6. Přeložte soubory, které jste si vybrali. Není třeba připomínat, že bychom byli raději, kdyby jste pro práci na lokalizaci OmegaT používali právě OmegaT. Ale pokud chcete, můžete použít i jiný program.

Po stažení souboru archívu zip pro plný nebo minimální balík nebo balík s lokalizací webu, tento archiv rozbalte. Pro plné a minimální balíky (uživatelské prostředí a dokumentace) nepotřebujete vytvářet projekt OmegaT tak, jak by jste to běžně činili: když jsou archivy rozbalené, soubory pro lokalizaci programu OmegaT představují projekt OmegaT připravený na použití. (Toto se netýká souborů pro lokalizace webové prezentace.)

Máte úplnou svobodu v tom, jak překládáte. Můžete upravovat, opravovat, přidávat nebo mazat informace podle svého vlastního uvážení. Pokud máte nějaké otázky, konference OmT-l10n je to nejlepší místo, kde se zeptat.

Pokud dokument, který překládáte, obsahuje text licence GPL (GNU Public License) nebo GFDL (GNU Free Documentation License) nepřekládejte tyto licence. V první řadě je totiž legálně platná jen původní anglická verze. Pro informaci lze poskytovat překlad, ale tento pak nemá žádnou legální platnost. A ve druhé řadě, pokud Váš jazyk není velmi nevšední, tak byly oba dokumenty s velkou pravděpodobností již přeloženy. Prohledejte web a nějaký překlad jistě naleznete.

Prosím ponechejte překlady souborů v jejich původním formátu a neměňte názvy souborů. Pokud používáte OmegaT bude formátování automaticky zachováno. Jsme vděční za všechny překlady, ale značně nám zjednoduší práci skutečnost, když budou soubory odevzdávané ve stejném formátu (a ne např. jako soubory Wordu).

7. Otestujte svůj překlad (volitelné)

Postup jak testovat uživatelské rozhraní:

Spusťte OmegaT z příkazové řádky (okno MS-DOS) prostřednictvím následujících příkazů (pokud si nejste v této oblasti jisti, podívejte se do příručky OmegaT)

     cd [celá cesta k OmegaT]
java -jar OmegaT.jar resource-bundle=[jméno balíčku s celou cestou]

kde [celá cesta k OmegaT] je celá cesta k adresáři obsahující program OmegaT, a [jméno balíčku s celou cestou] je jméno všeho překladu zdrojového balíčku (soubor „bundle“ s lokalizací, např. bundle_cs.properties, pokud jste tedy neměnili jméno) včetně celé cesty k lokalizaci.

Pro testování zobrazení úvodního průvodce po spuštění:

V adresáři programu OmegaT /docs/ vytvořte podadresář s ISO kódem jazyka vašeho operačního systému (pokud tam již takový adresář je, přejmenujte jej dočasně na dobu testování), a zkopírujte příručku do tohoto adresáře. Pak spusťte OmegaT běžným způsobem. (Pokud jste překládali do jazyka, který není jazykem vašeho operačního systému, vizte bod níže „Jak OmegaT zachází s lokalizovanými verzemi“.)

8. Vytvořte snímek obrazovky OmegaT ve vašem jazyce (po přeložení uživatelského prostředí). Toto je také volitelný krok (a jen když se vám podařilo spustit OmegaT s vaší lokalizací, vizte výše), ale když se vám toto daří zprovoznit, bude kvalita vašeho překladu ještě lepší. Když budete chtít vytvořit snímek obrazovky, spusťte OmegaT a nastavte kýženou obrazovku pro snímek obrazovky, jako např. „Vytvořit nový projekt“, které ukazuje typické cesty projektu.

Vyberte typ souboru .png

Pojmenujte soubor NovySoubor.png

9. Odevzdejte soubor koordinátorovi lokalizací, který jej dále předá vývojářskému týmu, aby se dostal do následujícího vydání OmegaT (uživatelské prostředí a dokumentace) nebo je nahrejte na web (překlad webové prezentace). Pokud jste pro práci použili aplikaci OmegaT, nebo jiný CAT nástroj, prosím nahrejte Vaši překladovou paměť (soubor TMX) do repozitáře překladových pamětí v online uživatelské skupině. Do budoucna to totiž velmi zjednoduší aktualizaci Vašeho překladu. Prosím NEodevzdávejte celý projekt OmegaT koordinátorovi lokalizací (nepotřebuje dostávat několik kopií celého projektu). Raději vytvořte dva oddělené archivy, buď .zip nebo tar.gz, jeden, který obsahuje cílové soubory a druhý, který obsahuje soubory TMX.

10. Nezapomeňte aktualizovat Lokalizační plán OmegaT (vizte krok 2) abyste ukázali, že překlad daného dokumentu / verze je dokončen. Stejně tak, když z jakéhokoliv důvodu ukončíte práci na překladu, prosím aktualizujte svou položku v plánu, aby na toto poukazovala. Je pak možno uvolnit daný dokument pro překlad jinému překladateli. Pokud na překladu již nebude pokračovat a projekt není kompletně přeložen, prosím vytvořte překladovou paměť TMX obsahující dosavadní překlad a nahrajte ji do repozitáře překladových pamětí.

Informace o autorských právech

Většina dokumentace OmegaT je licencovaná pro opětovné využití za podmínek licence GNU Public License (GPL) nebo GNU Free Documentation License (GFDL). Webové stránky nejsou licencované pro opětovné využití. Ničím z tohoto se nemusíte zabývat, pokud se nezajímáte o otázky autorských práv do hloubky. Budete uvedený jako autor práce a jmenovaný jako spoludržitel autorských práv.

Copyright Marc Prior 2009-2014