Howto - Using Google Translate in OmegaT

Vedle webové stránky, do které uživatelé mohou prostě vložit text k překladu, poskytuje Google Překladač prostředí (API), které mohou využívat CAT nástroje k přístupu k této službě. Od prosince 2011 Google uživatelům používání této služby zpoplatnil. Tento návod popisuje jak tuto funkci v OmegaT nastavit.

1. Pokud dosud u Google nemáte aktivní účet, tak si na adrese google.com účet založte.

2. Přejděte na tento link, kde si u Google zažádáte o klíč Google Translate API v2. Při této proceduře musíte mít po ruce údaje o své kreditní kartě. Google vygeneruje váš API klíč, což je řetězec s průměrně 39 znaky.

3. Zadejte tento klíč do přihlašovacího okénka v OmegaT, a to jedním z následujících způsobů, v závislosti na tom, zda používáte Windows, Mac nebo jestli spouštíte OmegaT z příkazového řádku nebo prostřednictvím skriptu:

Uživatelé Windows

3.1. Najděte si konfigurační soubor OmegaT.l4J.ini (výchozí umístění je C:\Program Files (x86)\OmegaT).

3.2. Je možné, že pro úpravy tohoto souboru budete muset mít aktivní status administrátora, nebo tento soubor dočasně přesuňte na jiné umístění na svém harddisku.

3.3. Otevřete soubor OmegaT.l4J.ini v nějakém editoru prostého textu (např. Poznámkový blok)

3.4. Hledejte následující řádky;

# Google Translate v2 API key
#-Dgoogle.api.key=xxxxx

A odstraňte "#" v hlavičce řádku -Dgoogle.api.key.

# Google Translate v2 API key
-Dgoogle.api.key=xxxxx

(kde "xxxxx" je klíč API poskytnutý Google).

3.5. Uložte soubor OmegaT.l4J.ini (a pokud nutno, přesuňte jej zpět do adresáře OmegaT).

Uživatelé Mac:

3.6. Pravý klik na OmegaT.app a vyberte „Show Package Contents“ [„Zobrazit obsah balíčku“].

3.7. Hledejte soubor OmegaT.app/Contents/MacOS/OmegaT.sh a vyberte upřednostňovaný editor pro otevření souboru.

3.8. Hledejte následující řádky;

# Google Translate v2 API key
#GOOGLE_API_KEY="-Dgoogle.api.key=0123456789A0123456789B0123456789C0123456789D"
A odstraňte znak "#" v hlavičce řádku. Tento řádek definuje GOOGLE_API_KEY.

# Google Translate v2 API key
GOOGLE_API_KEY="-Dgoogle.api.key=XXXXXXXX"

kde „XXXXXXXX“ zastupuje API klíč od Google.

3.9 Uložit OmegaT.sh.

Uživatelé Linuxu:

3.10 Ujistěte se, že máte instalován program Kaptain launcher (v případě potřeby se ještě podívejte na návod Linux), pak vložte klíč Google Translate API key do odpovídajícího pole v záložce propojení [záložka ‚Connectivity‘].

Uživatelé, kteří spouští OmegaT z příkazové řádky nebo prostřednictvím skriptu:

3.11 Přidejte následující parametr do spouštěcího příkazu:

-Dgoogle.api.key=XXXXXXXX

kde „XXXXXXXX“ zastupuje API klíč od Google.

Základní spouštěcí příkaz s přidaným klíčem Google Translate API bude tedy vypadat takto:

java -jar -Dgoogle.api.key=XXXXXXXX OmegaT.jar

4. Konfigurace v OmegaT

4.1. Spušťte OmegaT

4.2. Vyberte Možnosti > Strojový překlad

4.3. Zaznačte Google Translate v2 (a nechejte ostatní volby nezaznačené)

5. Poznámky:

5.1 Strojový překlad společnosti Google představuje placenou službu (20 USD za milion znaků). Přes svůj Google účet můžete kontrolovat své denní využití. V horní nabídce:

Další > Ještě další > Code > APIs Console > Service/Translate API

Copyright Milan Hubacek a Marc Prior 2011